Skip to content
Home » Едно древно пътуване, чието влияние достига до нас

Едно древно пътуване, чието влияние достига до нас

Въпреки, че е малка държава, Израел неизменно присъства в новините. Често се съобщава, за евреи, които се завръщат в родината, за поредната изобретена там технология, но също така и за конфликти, сблъсъци и напрежение между народите в региона. Защо е така? Ако погледнем историята на Израел, описана на страниците на Библията, от книгата Битие ще разберем, че преди близо 4000 години в тази добре позната част на света един човек тръгва на пътешествие. Според Библията неговата история засяга нашето бъдеще.

Този древен човек се нарича Авраам (познат също като Аврам). Неговата история е достоверна, тъй като градовете и местностите, през които минава, са споменати и в други стари ръкописи.

Обещанието, дадено на Авраам

Бог обещава на Авраам:

„Ще те направя голям народ и ще те благословя,
Ще възвелича името ти, и ще бъдеш за благословение.
Ще благословя онези, които те благославят, и ще прокълна онзи, който те кълне.
В теб ще се благославят всички земни племена.“ (Битие 12:2-3)

Името на Авраам става известно…

Повечето от нас се чудят дали наистина Бог съществува и дали Той е Богът от Библията. В нея Той заявява на Авраам: „Ще възвелича името ти“. В действителност днес името на Авраам е известно по целия свят. Обещанието се сбъдва. Най-ранното копие на книгата Битие, намерено в Мъртво море, датира от 200-100 г. пр. Хр. Това означава, че през този период обещанието е започнало да се разпространява в писмена форма. По онова време името на Авраам още не е добре познато, така че обещанието се изпълнява едва след като е записано, а не преди това.

…поради неговите потомци

За наша изненада Авраам няма в биографията си някакво забележително постижение. Той не е велик писател, нито мъдър цар, гениален изобретател или военен стратег. Освен че лагерува на палатка там, където му е казано, и че става баща на няколко деца, той не постига нищо особено. Името му става прочуто единствено защото неговите наследници стават родоначалници на племена, които пазят спомена за неговия живот. По-късно отделни личности и народи, произлезли от него, извършват велики дела. Именно такова е обещанието, което му е дадено в Битие 12 глава („Ще направя от тебе голям народ… Ще възвелича името ти.“) В цялата история на човечеството няма друг човек, който да е толкова популярен не поради своите постижения, а поради своите потомци.

по волята на Онзи, който дава обещанието

Когато стане дума за велики народи, едва ли бихме се сетили за евреите, произлезли от Авраам. Те нито успяват за изградят велика империя като римляните, нито да построят внушителни паметници като египетските пирамиди. Известни са предимно с тяхното законодателство и тяхната Книга (Библията), с няколко забележителни личности и с това, че са оцелели като обособена етническа група в продължение на хиляди години. Величието им не идва от нещо, което са извършили, а по-скоро се дължи на онова, което е направено за тях и чрез тях. Обещанието многократно набляга на това, че всички техни благословения идват от Бога и не се дължат на човешка сила, възможности или завоевания.

Обещанието, което получава Авраам, се сбъдва единствено защото той се доверява на Божиите думи и избира да живее различно от останалите хора. Замислете се колко голяма е била вероятността той да се провали и обещанието да не бъде изпълнено. Вместо това то става реалност, която продължава да се разгръща чак до ден днешен, макар и да е било дадено преди хиляди години. Обещанието се реализира единствено поради силата и авторитета на Онзи, който го е изрекъл.

Едно пътуване, чиито стъпки още отекват в света

Тази карта показва пътешествието на Авраам

Тази карта показва пътешествието на Авраам

В Библията се казва: „Аврам тръгна, както му каза ГОСПОД“ (Битие 12:4). На картата е показано неговото пътуване, което продължава да оказва влияние на нашия свят днес.

Благословения и за нас

Има и още нещо, което е включено в онова обещание. Авраам не е единственият, който ще да бъде благословен. „В теб (Авраам) ще се благославят всички земни племена.“ Обърнете специално внимание на тези думи (всички земни племена). В тях сме включени и ние с вас – независимо от нашата религиозна принадлежност, цвета на кожата ни, произхода, националността, социалното ни положение или езика ни. Тази благословия включва всеки човек, който в момента живее на земята! Но как? Кога? Какво е това благословение? Тези подробности не са ни дадени в обещанието, но понеже знаем, че първата му част се изпълнява, можем да имаме увереност, че и тези думи ще се сбъднат. Разковничето към тази загадка ще намерим, като продължим да следваме стъпките на Авраам и в следващата статия.

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *