Skip to content
Home » Благословенията и проклятията на Мойсей – историята навлиза в своя ритъм

Благословенията и проклятията на Мойсей – историята навлиза в своя ритъм

 

Мойсей е живял преди 3500 години. Именно той е автор на първите пет книги в Библията, които днес познаваме като Петокнижието или Тора. В петата книга, озаглавена Второзаконие, се съдържат последните му думи преди неговата смърт. Тук са записани благословенията за еврейския народ – юдеите, – но също така се описват и немалко проклятия. Мойсей пише, че благословения и проклятия ще формират историята и ще се отразяват не само на евреите, а и на редица други народи. Следователно те са записани също така и за да можем ние с вас да разсъждаваме върху тях. Пълният списък на тези благословения и проклятия е тук. По-долу обобщаваме по-основните от тях.

Благословенията…

Първоначално Мойсей описва благословенията, които ще получават евреите от Бога, ако се покоряват на Закона. Самият Закон им е даден в по-ранните Мойсееви книги и съдържа Десетте заповеди. Благословенията идват от Бога и ще бъдат толкова големи, че всички останали народи ще разпознават Неговата намеса. Резултатът от тези благословения ще бъде следният:

 …тогава ще видят всички народи на земята, че името на Господа (твоя Бог) е дадено на тебе, и ще се уплашат от тебе. (Второзаконие 28:10)

… и Проклятията

От друга страна, ако израилевият народ не се покорява на Божиите постановления, те ще получават редица проклятия, които съответстват на по-рано изброените благословения. Тези проклятия също ще бъдат видими за околните народи с определена цел:

 и ще станеш за чудо, приказ и гавра на всички народи, при които Господ (Бог) те отведе. (Второзаконие 28:37)

С течение на историята проклятията ще продължават:

… те ще бъдат върху тебе и твоето потомство личба и чудо довека. (Второзаконие 28:46)

Бог обаче ги предупреждава, че най-лошата част от проклятията ще идва чрез други народи:

Ще прати Господ против тебе народ отдалеч, от край-земя; като орел ще се спусне народ, чийто език ти не разбираш, 50 народ безсрамен, който не ще ни старо да почете, ни младо да пожали; 51 и ще изпояде той плода от добитъка ти и плода от земята ти, докле те разори… докле те не погуби; 52 и ще те обсажда във всички твои градове, докле разруши в цялата ти земя твоите високи и яки стени, на които ти се надяваш; и ще те обсажда във всичките ти градове по цялата ти земя, която Господ, Бог твой, ти даде. (Второзаконие 28:49-52)

Нещата ще се влошават все повече:

… бъдете изгонени от земята, в която ти отиваш, за да я владееш. 64 И ще те разпилее Господ (Бог твой) по всички народи, от край-земя до край-земя… 65 Но и между тия народи няма да се успокоиш, нито ще има място, дето да стъпи ногата ти, и там Господ ще направи сърцето ти да трепери, очите ти да чезнат и душата ти да гине… (Второзаконие 28:63-65)

Тези благословения и проклятия се установяват с помощта на завет (договор) между Бога и израилевия народ:

за да влезеш в завета …който Господ, Бог твой, днес сключва с тебе, за да те направи днес Свой народ, и да ти бъде Бог, както ти бе говорил и както се бе клел на отците ти Авраама, Исаака и Иакова. Не само на вас еднички завещавам тоя завет … тъй и на ония, които не са днес тука с нас. (Второзаконие 29:12-15)

С други думи, този завет ще бъде обвързващ за потомците им – за следващите поколения. Нещо повече, той е предназначен за всички следващи поколения – както за евреите, така и за останалите народи.

Тогава послешното поколение, децата ви, които ще настанат след вас, и чужденецът, който ще дойде от далечна земя, като видят поразията на тая земя и болестите, които Господ е напратил върху ѝ, ще кажат: жупел и сол, пожарище е цялата земя; не я засяват, нито ражда, нито никне върху нея някаква трева… Тогава ще кажат всички народи: защо Господ е постъпил тъй с тая земя? Колко голяма е яростта на гнева Му! (Второзаконие 29:22-24)

 А отговорът ще бъде:

И ще отговорят: задето оставиха завета на Господа, Бога на отците си, който сключи с тях, когато ги изведе из Египетската земя…  поради това се разпали гневът на Господа върху тая земя, и Той напрати върху ѝ всички клетви (на завета), написани в тая книга (на закона)… (Второзаконие 29:25-27)

Случвали ли са се тези благословения и проклятия?

В тях няма неутрална територия. Благословенията са прекрасни, но проклятията са напълно ужасяващи. Най-важният въпрос обаче е: “Случвали ли са се наистина?” Не е никак трудно да намерим отговора. Голяма част от Стария завет описва историята на израилевия народ с течение на вековете. Освен това разполагаме и с исторически сведения отвъд страниците на Стария завет – от еврейски историци като Йосиф Флавий, от гръкоримски историци като Тацит, както и от редица археологически паметници. Всички тези извори единодушно обрисуват една и съща картина за историята на израилевия народ. На следния линк можете да намерите обобщение на тази история, представено като историческа схема. Прочетете я и сами преценете дали Мойсеевите проклятия в крайна сметка са се осъществявали.

Извод от благословенията и проклятията на Мойсей

Тези прощални думи на Мойсей обаче не приключват с описание на проклятията. След тях следва и още нещо. Ето как завършва последната Мойсеева книга:

Кога се сбъднат върху тебе всички тия думи – благословиите и клетвите, които ти изложих… и от всичкото си сърце и от всичката си душа се обърнеш към Господа, твоя Бог, и послушаш гласа Му… тогава Господ, Бог твой, ще възвърне твоите пленници, ще се смили над тебе, и пак ще те събере от всички народи…

Макар и да бъдеш разпилян (от край-небе) до край-небе, и оттам ще те събере Господ, Бог твой, и оттам ще те вземе, и (оттам) ще те доведе Господ, Бог твой, в земята, която са владели твоите отци, и ще я наследиш, и ще ти стори Господ добро и ще те размножи повече от отците ти. (Второзаконие 30:1-5)

След Мойсей редица други автори на старозаветни писания продължават да разгръщат това обещание – че след проклятията ще има възстановяване за израилевия народ. Пророк Езекиил например разказва алегория как мъртви зомбита се съживяват и с нейна помощ обрисува този процес. Всички тези по-късни библейски автори отправят дръзки, притеснителни и подробни предсказания. Думите им формират удивителен набор от пророчества, които се сбъдват в наше време.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *