Skip to content
Home » Какво е уникалното в любовната история на Рут и Вооз?

Какво е уникалното в любовната история на Рут и Вооз?

Ако ви помолят да назовете класически любовни истории, вероятно бихте посочили Елена и Парис (чийто романс подклажда Троянската война), Клеопатра и Марк Антоний (чиято любов вкарва Рим в гражданска война), Ромео и Жулиета, Красавицата и Звяра или може би Пепеляшка и Чаровния принц. Във всички тези повествования история, поп култура и романтична история се сливат, запленявайки вниманието ни, сърцето ни, въображението ни със своите страстни любовни романси.

Любовната история на Рут и Вооз

Колкото и да е изненадващо, избликналата между Рут и Вооз любов се оказва далеч по-трайна и благородна от всички изброени романси. Нещо повече, до ден днешен (повече от три хиляди години по-късно) тя все още продължава да оказва въздействие върху милиарди хора. Връзката помежду им освен това е картинен образ за една друга духовна любов, която ни се предлага. Във взаимоотношенията между Рут и Вооз също така виждаме елементи на преодоляваща културните рамки забранена любов, както и темите за имиграцията и любовта между властен мъж и уязвима девойка – въпроси, които днес са особено актуални в епохата на движението #MeToo. Този романс може и да се използва като модел за здравия и хармоничен брак. Поради всичко описано историята на Рут и Вооз си струва да се изследва.

Любовта между двамата е описана в библейската книга Рут. Материалът е сравнително кратък (едва около 2400 думи) и определено си струва да се прочете (вж. тук). Действието се развива около 1150 г. пр. Хр., което в действителност я превръща в най-древния писмен източник за разказана любовна история. По нея има направени и няколко филма.

Холивудски филм, изобразяващ историята на Рут 

Романтичната история на Рут

Ноемин и нейният съпруг заедно с двамата си синове напускат Израил, бягайки от суша. Вместо това се заселват в близка страна на име Моав (днес Йордания). Синовете им се задомяват с местни момичета, но после и двамата умират от заболяване. Умира също така и съпругът на Ноемин, оставяйки я сама вдовица с двете снахи. Тогава Ноемин взема решение да се прибере обратно в родината си. Една от нейните снахи на име Рут пожелава да дойде заедно с нея. След продължително отсъствие в крайна сметка Ноемин се прибира в родния си град Витлеем като немощна вдовица, придружена от Рут – млада и уязвима мигрантка.

Рут и Вооз се запознават

Лишена от доходи, Рут отива на близка нива, събирайки изпопадалите класове след поредната жетва. Според Мойсеевия закон са предвидени социални мерки, според които жетварите нарочно оставят изпопадалите житни класове, така че бедните хора да имат нещичко на трапезата. Случайно или не, Рут се озовава в землището на един заможен земевладелец на име Воаз. Към края на деня Воаз я забелязва как събира класове с жито от пръстта. Впечатлен от трудолюбието ѝ, той се разпорежда на служителите си небрежно да оставят по земята повече житни класове, за да може Рут да събере повече храна.

Рут и Вооз се запознават. Срещата помежду им е отразена в изкуството

Рут и Вооз се запознават. Срещата помежду им е отразена в изкуството

Поради изобилието от класове за събиране Рут идва отново и отново на нивата на Воаз, за да събира храна за вкъщи. Самият Воаз повелява никой от работниците му да не я притеснява по никакъв начин. Постепенно помежду им започва да се появява интерес, ала поради разликите във възрастта, социалния статут и етническия произход никой от двамата не предприема нищо. Тук обаче Ноемин се намесва като сватовница. Тя инструктира Рут да се присламчи в покоите на Воаз една вечер, след като той е празнувал събирането на жетвата. Воаз разбира намека и взема решение да се задоми с нея.

Сродник изкупител

Ситуацията обаче е по-сложна от обикновена любовна история. Ноемин има роднинска връзка с Воаз, а след като Рут е нейна снаха, следователно между Воаз и Рут има далечна фамилна връзка. Освен всичко друго Воаз има дълг да я вземе за съпруга и да стане за нея „сродник изкупител“. Според закона на Мойсей като роднина на съпруга на Ноемин той би трябвало да се ожени за Рут „в името“ на нейния починал съпруг (сина на Ноемин) и оттук насетне да подсигури живота ѝ. Това също така означава, че Воаз трябва да изкупи наследствените ниви на Ноемин.

Високата цена на нивите обаче не е най-голямата пречка пред Вооз. Оказва се, че има друг роднина, който според Мойсеевия закон притежава първо право да изкупи нивите на Ноемин и да се ожени за Рут. И така, бракът между Рут и Вооз зависи от решението на този друг роднина – дали самият той ще иска да поеме отговорността да се грижи за Ноемин и Рут или би бил готов да я отстъпи на Вооз. За целта се свиква събрание на градските старейшини и другият роднина тържествено се отказва от правото си. Това вече отваря вратите за Вооз да изкупи собствеността на вдовицата и да се ожени за чужденката Рут.

Наследството на Рут и Вооз

От брака на Рут и Вооз се ражда дете на име Овид, който след време ще се окаже дядо на бъдещия цар Давид. От своя страна получава обещание за „Христос“, който ще произлезе от неговите потомци. После следват и други пророчества и в крайна сметка столетия по-късно Исус Христос се ражда във Витлеем – същото градче, където са се запознали Рут и Вооз. Техният романс, техният брак и тяхното потомство довеждат до събитие, на което се осланят всички съвременни календари и всеобщи празници като Рождество и Възкресение Христово. А това не е никак зле за един романс в това незначително прашно градче преди около три хиляди години.

Образ на една по-велика любовна история

Джентълменското отношение и уважението, с които богатият и властен Вооз се отнася към овдовялата чужденка Рут, е особено силен пример предвид похотливия тормоз от страна на много мъже в нашата епоха, белязана от движението #MeToo. Историческото въздействие от тяхното потомство, появило се като плод от връзката и брака помежду им, може да се види всеки път, когато поглеждаме датата на мобилното си устройство. Тази история има влияние върху цялата последваща история на човечеството. Освен всичко това обаче романтичната връзка между Рут и Вооз също така е образ на една далеч по-велика любовна история. История, в която сме поканени да участваме дори ние с вас.

Ето как Библията описва нашето участие с думи, напомнящи за Рут:

 И ще я насея за Себе Си на земята; И ще покажа милост към непомилваната; И на ония, които не бяха мои люде, ще река: Мои люде сте вие; И те ще рекат, всеки един: Ти си мой Бог. (Осия 2:23)

Старозаветният пророк Осия (живял около 750 г. пр. Хр.) изтъква помирението в собствения си несполучлив брак, за да изобрази необятната любов на Бога към нас. Подобно на Рут, която идва в еврейската земя и получава любов от Вооз, от своя страна Христос желае да покаже любов дори и към онези, които са много далеч от Него. По-късно в Новия завет този текст ще се цитира (Римляни 9:25) като свидетелство колко много Бог простира своята любов към отдалечилите се от Него хора.

По какъв начин се изразява тази любов? Исус, който е далечен потомък на Вооз и Рут, също така е въплътеният Бог. В този смисъл той е нашият „сродник изкупител“ – също какъвто се явява Вооз за Рут. Исус заплаща нашия дълг към Бога, когато Го разпъват на кръст. За това се говори в Тит 2:14:

… който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела. (Тит 2:14)

Също както Вооз заплаща висока цена, за да изкупи Рут, Исус като наш „сродник изкупител“ плаща със собствения си живот, за да изкупи нас.

Пример и за собствения ни брак

Начинът, по който Исус (а и Вооз) заплаща, за да изкупи и да спечели своята невяста, е невероятен пример и за нашия собствен брак. Библията ни дава ясни насоки по какъв начин да изграждаме брачните си отношения:

 21 …се подчинявате един на друг в страх от Христа. 22 Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа; 23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото). 24 Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. 25 Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,

26 за да я освети, като я е очистил с водно омиване чрез словото, 27 за да й представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна. 28 Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. 29 Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата;

30 понеже сме части на Неговото тяло [от Неговата плът и от Неговите кости]. 31 “Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът”. 32 Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата; 33 Но и вие, всеки до един, да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си. (Ефесяни 5:21-33)

Досущ както Вооз и Рут основават семейните си отношения върху любов и уважение, загрижеността от Христос към Църквата е пример как всички мъже би следвало да обичат съпругите си жертвоготовно. Би било прекрасно, ако всеки от нас се научи да съгражда своя брак според такива ценности.

Сватбена покана към нас

Също както всички хубави любовни истории, Библията завършва със сватба. Подобно на начина, по който Вооз изкупва дълговете на Рут и така разкрива пътя към венчавката им, заплатената от Исус цена подсигурява сватбения завършек на нашата история. Венчавката ни с Него не е фигуративна, а съвсем реална. Всички хора, които приемат поканата, събирателно се наричат „Христовата невяста“. Ето описание:

Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава: защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. (Откровение 19:7)

Всички онези хора, които приемат поканата на Исус да бъдат изкупени от Него, стават Неговата „невяста“. Тази небесна венчавка е покана, отправена към всекиго от нас. Библията завършва със следните думи, насочена към мен и към теб:

И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота. (Откровение 22:17)

Отношенията между Рут и Вооз са пример за любов, която до ден днешен е достъпна за нас. Те са картина на небесния романс – тоест на начина, по който Бог е обикнал всекиго от нас. Той ще се ожени за своята невяста (тоест всички, които приемем предложението Му за брак). Както с всички други брачни предложения, и това трябва да се подложи на внимателна преценка. Започнете тук за информация относно цялостния „план“ на Бога, изложен ясно още от Сътворението. После тук можете да видите колко сериозно се отнася Бог към тази тема; тук за описание как Изкупителят заплаща цената и тук, за да видите по какъв начин всичко това е предсказано много отдавна, за да сме сигурни, че предложението идва лично от Бога.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *