Skip to content
Home » Съзвездието Везни в древния зодиак

Съзвездието Везни в древния зодиак

Везни е второто зодиакално съзвездие. То изобразява теглилка за измерване на две тежести. Според съвременните хороскопи, ако сте роден между 24 септември и 23 октомври, тогава вашият знак е Везни. Хороскопите твърдят, че предсказват каква ще бъде съдбата ви въз основа на рождената дата, тъй като нейната позиция се вмества в една от дванайсетте зодии и по този начин говори за това, какъв тип личност сте. Съвременната астрология си служи с „любовни“ хороскопи, за да напътства хората къде да търсят истинската любов или за да ни насочва как да вземаме решения за късмет и успех във взаимоотношенията ни, за здраве и благосъстояние. Такова ли обаче е било първоначалното значение на хороскопа?

Внимание! Отговорът на този въпрос ще отвори вашия хороскоп по напълно неочаквани начини. Той може да ви отпрати на различно пътешествие от онова, което сте си представяли, когато просто сте си проверявали хороскопа за вашата зодия…

Съзвездието Везни 

Звездна снимка на Везни. Съзирате ли теглилката?

Везни е съзвездие, което формира образ на теглилка или везна. Тук виждате снимка на звездите, от които се състои то. Съзирате ли „теглилката“ на тази фотография? Едва ли.

Съзвездието Везни със свързващите линии

В действителност дори и когато свържем с линии звездите във „Везни“, отново е трудно да си представим теглилките. При все това този знак е познат на хората още от зората на човешката цивилизация.

В ДРЕВНОЕГИПЕТСКИЯ ЗОДИАК

Ето изображение на зодиака от египетския храм в град Дендера, датиран на повече от две хиляди години. Съзвездието Везни е оградено в червено.

 Зодиак от град Дендера. Везни е оградено в червен овал.

На този плакат от National Geographic съзвездието Везни се вижда в Южното полукълбо. Триъгълникът там обаче изобщо не прилича на везна.

Плакат на зодиакалните съзвездия на National Geographic. Везни е оградено в червено.

И така, очевидно съзвездието Везни не представлява естествена небесна рисунка на звезди, които онагледяват някаква теглилка. По-скоро представата за везни изглежда е предхождала изобразяването им на небосклона. Ранните астролози явно са насложили този образ върху звездите, за да служи за напомняне на нещо. Древните хора са сочели Везни на децата си и са им разказвали притчи, свързани с някакво измерване с теглилки. Това е било първоначалното предназначение на този знак.

Авторът на съзвездията

Зодиакалните съзвездия заедно формират една обща История, записана на звездите. Кой обаче е съчинил това повествование?

Най-древната книга в рамките на Библията, написана още преди епохата на Мойсей, е книгата Йов. Там също се споменават съзвездия, като се подчертава, че именно Бог е техният Създател:

Той създава съзвездията – Мечката, Орион и Плеядите,и скритите пространства на юг.

Йов 9:9

Дванайсетте зодиакални знаци заедно съставляват история, записана за нас от Създателя на света. Тази история разказва за една епична космическа битка между Създателя и неговия противник. Първата глава в тази история е посветена на Девата – обещанието за семето на девствено момиче – и е записана на небесата за прочит от бъдещи поколения.

Главата „Везни“ в древния зодиак

Това е втората глава от голямата история. Везни е изображение на поредния знак на небосклона пред очите на всички хора. Чрез него научаваме урока за Божията справедливост. Небесната теглилка е изображение за праведност, справедливост, ред, управление и напътствия как хората да живеят под авторитета на Бога. И така, съзвездието Везни ни говори за непреходна справедливост, за претегляне на тежестта на нашите грехове и стойността на нашето изкупление. 

За съжаление, присъдата въобще не е в наша полза. Най-ярката звезда в горната част на теглилката, символизираща добрите ни дела, е прекалено лека. 

свидетелства за ВЕЗНИ в книгата псалми

Книгата Псалми произнася същата присъда.

Нископоставените хора са лъх, а високопоставените – лъжа.
Сложени на везни, те се издигат нагоре.
Те всички са по-леки от суетата.

Псалом 62:9

Тук астрологичният знак Везни ни напомня колко недостатъчна е тежестта на нашите добри дела. От гледна точка на вечната справедливост в Божието царство на всички нас не ни достига необходимата тежест. Ние сме просто като лъх, като дъх – недостатъчни и несъвършени.

Надежда обаче има. Също както в сферата на задълженията и заемите тук има определена цена, която би могла да покрие нашия тежък дълг. Тази цена не е никак лесна за плащане. Книгата Псалми обявява:

Толкова скъп е откупът на душата им, че всеки трябва да се оставя от това завинаги.

Псалом 49:8

Също както Йов е знаел, че е жив неговият Изкупител, който ще покрие баланса на неговия дълг пред Небесата, тук зодиакалните знаци ни показват как същият Изкупител желае да помогне на всекиго от нас в нашата тежка нужда.

Зодията Везни в Писанието

Тъй като думата „хороскоп“ произлиза от древногръцката дума ώρα („час“), а пророческите писания отбелязват важни „часове“ за човека, може да забележим за какъв „час“ и за изпълнението на какво „време“ ни говори съзвездието Везни:

Когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона.

Галатяни 4:4-5

Като казва, че „времето се е изпълнило“, Новият завет насочва вниманието ни към един конкретен „час“, в който е необходимо да вникнем. Тук не става дума за деня и часа на вашето раждане, а за един друг момент, постановен още от зората на времето. В цитирания стих се уточнява, че Исус е бил „роден от жена“, като по този начин се припомня ролята на Девата и нейното семе.

Как е дошъл Той?

Родил се е „под закона“. Тоест дошъл е под справедливата теглилка на Везните.

Защо е дошъл?

Дошъл е „да изкупи“ всички нас, които се намират „под закона“ – тоест под справедливата теглилка на Везните. За всички нас, които са недостатъчни и чиито дела са прекалено леки за теглилката, Той предлага изкупление. Библията го нарича „осиновяване“.

вашият хороскоп везни

Ето по какъв начин ние с вас можем „да прочетем“ нашия хороскоп Везни в собствения си живот.

Везни ви напомня, че стремежът ви към богатство може лесно да се превърне в алчност; стремежът към взаимоотношения може да ви подтикне да гледате на околните като заменяеми; стремежът към щастие може да ви накара да тъпчете и мачкате околните. Везни ни подсказва, че подобни характеристики не са съвместими по никакъв начин с теглилките на правдата. Затова още днес си направете равносметка как водите живота си. Внимавайте, защото небесните Везни и Книгата на книгите ни предупреждават, че Бог ще изпита чрез съд всяко човешко дело – включително и тайните ни деяния.

Ако тежестта на вашите дела се окаже прекалено лека, тогава в Съдния ден ще имате нужда от Изкупител. Проучете всички възможности за избавление още сега, като помните, че Семето на Девата вече се е родило на тази земя именно за да подсигури изкуплението ви. Бог ви е вдъхнал способност да разсъждавате и да различавате доброто от злото в този живот. На този етап може и да не ви е особено ясно за какво „осиновяване“ се говори в зодията Везни, но ако си поставите за цел да питате, да хлопате и да търсите, Той ще отговаря, ще отваря и ще ви води. Това издирване може да се случва през всеки ден от седмицата.

Везни и Скорпион

Изображението Везни се е изменило от началото на човешката история. В древните астрологични рисунки и звездни наименования се показва как Скорпионът протяга ноктите си да сграбчи Везните. Най-ярката звезда Зубен Ел Шемали носи името си от арабската фраза al-zuban al-šamāliyya, което означава „северен нокът“. Втората по яркост звезда от Везни е Зубен Ел Генуби, а нейното име произлиза от арабската фраза al-zuban al-janūbiyy, чието значение е „южен нокът“. Двата „нокътя“ на Скорпиона се пресягат да сграбчат Везните. Това разкрива епична битка, която се разразява между тези две страни. По какъв начин се разгръща битката, ще разгледаме в следващата тема за Скорпион. За да видите как започва тази невероятна небесна история, се запознайте със зодиакалния знак Дева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *