Skip to content
Home » Скорпион в древния зодиак

Скорпион в древния зодиак

Скорпионът е третото съзвездие на зодиакалния хороскоп. Наименованието му говори за отровно същество. Скорпион също има връзка с по-малки съзвездия (т.нар. декани) като Змиеносец, Змия и Северна корона. Според днешните хороскопи, ако сте роден между 24 октомври и 22 ноември, значи зодията ви е Скорпион. При „прочитането“ на зодиакални хороскопи човек съблюдава съответните препоръки на Скорпиона, за да търси любов, късмет и здраве, както и за да си дава сметка какви черти съставляват неговата личност.

Дали обаче древните хора са използвали зодиакалните знаци по този начин?

Внимание! Отговорът на този въпрос ще отвори вашия хороскоп по напълно неочаквани начини. Той може да ви отпрати на различно пътешествие от онова, което сте си представяли, когато просто сте си проверявали хороскопа за вашата зодия…

Откъде произлиза Скорпионът?

Това е снимка на звездите, които формират зодията Скорпион. Успявате ли да съзрете скорпион на тази фотография? Ще ви е необходима богата фантазия! 

Фотография на звездите, формиращи Скорпион. Успявате ли да го видите?

Дори и когато свържете с линии звездите в това съзвездие, пак ще ви е трудно да видите тъкмо скорпион. Въпреки това обаче този знак е известен още от най-древни времена.

Съзвездието скорпион със свързани звезди. Издигнатата опашка е ясна. Но защо това да е скорпион, а не кука?

Ето как изглежда картата на зодиака от египетския храм в град Дендера, датиран на повече от две хиляди години. Съзвездието Скорпион е оградено в червено.

Съзвездието Скорпион в древноегипетски зодиак от гр. Дендера

На този плакат от National Geographic съзвездието Скорпион се вижда в Южното полукълбо. Независимо че от списанието са поставили линии между звездите, все пак е трудно да се различи точно скорпион на това изображение.

Зодията Скорпион, оградена в червено на зодиакален плакат от National Geographic

Досущ както при останалите съзвездия Скорпион също не е формиран най-напред от самите звезди като готов за атака скорпион. По-скоро представата се е зародила първо в съзнанието на хората. Ранните астролози са насложили тази представа върху звездите, за да служи като постоянно видим знак. Древните хора са можели да посочат към скорпиона на небето пред децата си, докато разказват историята, която е свързана с него. 

Древната зодиакална история

Съзвездията на зодиака разказват една обща последователна история – астрологичен разказ, записан върху небосклона. Знакът на Скорпиона е третата от общо дванайсет глави. По-рано вече разбрахме от знака Дева, че според Библията всички съзвездия са били сътворени от Бога. С други думи, това е Неговата история. Тя ни е завещана от най-древни времена. Именно тази астрологична история е говорела на древните хора посредством знаците, които днес наричаме „зодиак“.

Първоначално зодиакът не е представлявал хороскоп, а предназначението му не е било да напътства всекидневните ви решения за късмет, здраве, любов и успехи въз основа на датата на раждането ви и завъртането на планетите. Бог е поставил звездите и е заложил в тях история, която да ни напътства към самия Него. Той е имал намерение тези съзвездия да се виждат и да се запомнят от хората. Историята започва с обещанието за семето на Девицата в съзвездието Дева. После продължава с теглилките на Везни, които ни показват как нашите собствени дела са прекалено леки и не достигат, за да бъдем приети в Небесното царство. За да стане това, е необходимо да се плати определена цена, чрез която да бъдем изкупени. 

Скорпионът в древната зодиакална история

Кой обаче изисква подобно плащане? Скорпионът ни подсказва това и разкрива пред нас един небесен конфликт между семето на Девата и идващия Скорпион. За да си дадем сметка за този конфликт, трябва да разгледаме Скорпиона заедно с неговия декан Змиеносец (по-малко съзвездие, съпътстващо Скорпион и свързано с него).

Съзвездията Скорпион и Змиеносец; изображение от изданието „Moses and Geology“ (1886, Samuel Kinns, London). 

Съзвездието изобразява гигантски скорпион, който се опитва да ужили по петата снажен мъж, докато през това време Змиеносецът стъпква скорпиона и се бори с усукана змия. Огромният скорпион е изправил опашката си и с ярост се кани да удари мъжа по стъпалото. Изображението подсказва, че конфликтът е особено ожесточен и че ще се води до смърт. В знака на Скорпиона започваме да научаваме какво е естеството на заплащането, което ще ни изкупи от теглилките на правдата Везни. Скорпионът и змията (змеят) са два от образите на един и същ изконен противник на Бога – Сатана.

Този звезден знак повтаря едно предсказание, което се дава като знамение за Адам в Едемската градина и записано в книгата Битие, когато Господ говори на змията за семето на Девата.

Ще поставя и вражда между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

Битие 3:15 

Скорпионът удря по петата, когато Исус бива разпънат на кръст, но успоредно с това самият скорпион понася смъртоносно поражение, когато три дни по-късно Той възкръсва от мъртвите. Съзвездията Скорпион, Змиеносец и Змия предсказват тези събития дълго преди изпълнението им, понеже са поставени на небосклона от Онзи, който подрежда всички звезди на мястото им.

Конфликтът със Скорпиона се помни от много култури

Този предсказан конфликт, чието начало датира още от Едемската градина и който достига кулминацията си на Кръста, се помни в много култури.

Вавилонски печат от 2200 г. пр. Хр. в Британския музей изобразява изкушението на Адам и Ева
Главата на змията е смазана на това древно изображение от египетската Книга на мъртвите

Горните две изображения показват нагледно, че обитателите на древния Египет и Вавилон са имали представа за историята на Адам и Ева в Едемската градина, както и за предсказанието как главата на змията ще бъде стъпкана смъртоносно. Древните елини също са помнели тази история с помощта на съзвездието Скорпион.

Може да проследите огрения в светлини Змиеносец: толкова ярко под неговата глава се виждат искрящите му рамене… Ръцете му… здраво стискат Змията, която се е увила около кръста на Змиеносеца. Ала той се е изправил здраво и със силните си нозе е стъпкал огромно чудовище, Скорпион, което лежи на едното си око и гърдите.

Древноелинският поет Арат, IV в. пр. Хр.

Змията и короната на Северна корона

Третият декан, свързан със Скорпиона, е Северна корона, която е поставена върху Змиеносеца и Змията. Ето едно характерно астрологично изображение на трите декана на Скорпион, представени заедно:

Змиеносецът и Змията гледат Северна корона

Както Змиеносецът, така и Змията гледат в посока към съзвездието, познато днес като Северна корона. Всъщност двамата се борят за короната и дори виждаме как Змията се пресяга да я сграбчи.

Съзвездието Змия отблизо – вижда се как се протяга към Северна корона

Змията отчаяно се опитва да грабне Короната. Тук нагледно се вижда какъв е залогът на конфликта. Борбата не е само на живот и смърт. Това всъщност е борба за управление и владичество. Змията и Змиеносецът са ангажирани в люта схватка за Короната.

Историята на Скорпион включва и вас

Посланието на съзвездието Скорпион касае всички хора по земята, а не само онези, които са родени между 24 октомври и 22 ноември. Скорпионът не ни напътства към благосъстояние или любов, а по-скоро от незапомнени времена служи като небесна илюстрация пред очите на всички ни. Той разказва до какви крайности е достигнал нашият Създател, за да изкупи прекалено олекналите ни дела. От него научаваме колко тежка и смъртоносна е битката за короната и правото на Бога да управлява света. Впрочем значението на името „Христос“ всъщност е „помазан да управлява“.

Зодията Скорпион в Писанието

Тъй като думата „хороскоп“ произлиза от древногръцката дума ώρα („час“), а пророческите писания отбелязват важни „часове“ за човека, може потърсим за какъв „час“ се говори там. Зодията Скорпион ни насочва към следното:

Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си. А като каза това, Той посочи от каква смърт щеше да умре. […] Аз няма още много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо свое в Мене.

Йоан 12:31-33; 14:30

Когато отбелязва, че часът е настъпил, Исус Христос насочва погледа ни към един конкретен „час“. Съзвездието Скорпион разказва пред нас за конфликта кой ще вземе върховната власт. Исус нарича Сатана „княза на този свят“ и предупреждава как „сега“ той ще бъде изхвърлен вън. Над всички нас Сатана има своето влияние и именно по тази причина тежестта на нашите добри дела се оказва недостатъчна. Ала Исус уверено заявява: „Той няма нищо свое в Мене.“ С други думи, нито силата на греха нито ноктите на смъртта имат някаква власт над Исус. Именно това твърдение ще бъде подложено на изпитание в определен „час“, когато битката между Исус и Сатана достигне своята кулминация.

вашият хороскоп скорпион

Ето по какъв начин ние с вас можем „да прочетем“ нашия хороскоп Везни в собствения си живот.

Скорпионът ясно показва, че човек винаги служи някому. За короната във вашето сърце тече постоянна битка овладяване. Тази корона не принадлежи нито на любимите ви хора, нито на брачния партньор. Никой от тях не би могъл да има върховни претенции за сърцето ви. За тази корона се води война между „княза на този свят“ и Царя на цялата вселена, Христос. Замислете се кой от тези претенденти в момента е сложил ръка на сърцето ви. Ако във всекидневието си решавате да отстъпите правото на „княза на този свят“, тогава в крайна сметка ще изгубите живота си. Тъй като основният инстинкт на скорпиона е да жили и убива, да краде и унищожава, той няма място в сърцето ви. Изпитайте себе си дали не е дошъл моментът да се покаете – нещо, което Исус очаква от вас. Потърсете хубави примери в тази насока, за да си изградите представа какво означава това. Ходът на вашия живот се определя не от планетите, а от собственото ви сърце. Вземайте пример не толкова от житията на светци, колкото от битието на обикновени хора около вас, които са се покаяли и се учат да живеят с Христос. Покаянието е нещо, което можете да направите всеки ден от седмицата – и всъщност да го превърнете в естествена част от всекидневието си.

Разказът за борбата между двамата претенденти за короната продължава с историята на съзвездието Стрелец (а за да я проследите от самото ѝ начало, може да се върнете към първата зодия от поредицата – Дева).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *