Skip to content
Home » Дева и зодиакът като знаци за живота ми

Дева и зодиакът като знаци за живота ми

Дванайсетте съзвездия в зодиака днес се свързват с астрологията и хороскопите. Хороскопът предсказва какво ще бъде вашето бъдеще на базата на рождената ви дата в някое от дванайсетте съзвездия. Освен това той ви напътства как да откриете истинската любов (любовен хороскоп) или сполука и успех във вашите взаимоотношения, за здравето и за благосъстоянието ви. Дванайсетте зодии, които се свързват с рождената дата на всеки личен хороскоп, са следните:

 1. Дева: 24 август – 23 септември
 2. Везни: 24 септември – 23 октомври
 3. Скорпион: 24 октомври – 22 ноември
 4. Стрелец: 23 ноември – 21 декември
 5. Козирог: 22 декември – 20 януари
 6. Водолей: 21 януари – 19 февруари
 7. Риби: 20 февруари – 20 март
 8. Овен: 21 март – 20 април
 9. Телец: 21 април – 21 май
 10. Близнаци: 22 май – 21 юни
 11. Рак: 22 юни – 23 юли
 12. Лъв: 24 юли – 23 август

Астрологията и съвременният хороскоп

Думата хороскоп произлиза от древногръцките думи ώρα („час, сезон, период“) и σκοπός („цел, върху която се фокусираш“). От друга страна, думата астрология произлиза от понятията άστρο („звезда“) и λογια („наука“). И така, целта на хороскопите и астрологията в нашето съвремие е да отбележи времето на вашето раждане според разположението на звездите и съзвездията.

Така ли обаче и древните хора са гледали на зодиакалната астрология?

Какво представлява зодиакът? Откъде идва?

Дванайсетте зодии са съзвездия, които са видими откъм земята с течение на годишния цикъл.

По какъв начин обаче древните хора са използвали зодиака и дванайсетте зодии?

Внимание! Отговорът на този въпрос ще отвори вашия хороскоп по напълно неочаквани начини. Той може да ви отпрати на различно пътешествие от онова, което сте си представяли, когато просто сте си проверявали хороскопа за вашата зодия…

Най-древната книга в Библията, написана преди епохата на Авраам преди повече от 4000 години, е книгата Йов. В нея се казва, че съзвездията са сътворени от Бога:

Той създава съзвездията – Мечката, Орион и Плеядите,

и скритите пространства на юг

Йов 9:9 

Същото твърди и библейският пророк Амос:

Потърсете Този, Който създава Плеядите и Орион,

Който обръща мрачната сянка в зора

и помрачава деня и става нощ –

Този, Който повиква морските води

и ги излива по лицето на земята (Йехова е името Му)

Амос  5:8 

Плеядите са звезди, които съставляват част от съзвездието Телец. Щом като Йов ги споменава в книга, съчинена преди четири хилядолетия, значи съзвездията са съществували изключително дълго време.

Известният юдейски историк Йосиф Флавий в древността изразява съгласие с това, когато през I век сл. Хр. заявява следното в една своя книга по отношение на Адам и Ева:

Също така те са изобретатели на този причудлив вид мъдрост, който се занимава с небесните тела и техния ред.

Йосиф Флавий, Юдейски древности, II.i

От древните хора можем да извлечем уроци, които да ни насочат как можем и ние да гледаме на хороскопа по различен начин днес. За начало се фокусираме върху съзвездието Дева. 

Хороскопът и зодиакът от самия Създател

Книгата Йов обявява, че зодиакалните съзвездия са „знаци“, сътворени от Бога още от зората на времето. Далеч преди пророческите послания да бъдат записани на хартия, те са били поставени на небосклона като образи, разказващи историята на Божия план. Оригиналният зодиак е бил замислен не да ни напътства към богатства, любов или сполука в зависимост от рождената ни дата. Неговото предназначение е било да бъде визуална история, която напътства погледа ни към Божия спасителен план.

Това се вижда още с първия разказ за Сътворението на света, описан в Библията. През шестте творчески дни се казва, че се случва следното:

И Бог каза: Да има светила на небесния свод, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините.

Битие 1:14

Съвременната астрология твърди, че е запозната с човешките дела и събития по лицето на земята въз основа на местоположенията на небесните звезди. Нашият живот обаче се насочва не от звездите. Те са просто знаци, които са поставени там, за да отбелязват събития, планирани от Твореца на света. А именно Той е този, който контролира живота ни.

Още от Сътворението на света звездите са поставени да „служат за знаци и за показване на времената, дните и годините“. Именно такова е и значението на думата хороскоп: ώρα („час, период“) и σκοπός („цел за фокусиране“). Ето защо чрез съзвездията и четиринайсетте зодии Бог очаква ние да опознаем Неговия хороскоп. В тях се разказва историята на звездите – оригиналната астрология.

Астрологията и пророците заедно

Изучаването на звездите (астрологията), които показват „времена, дни и години“ (хороскопът) не ни казват всичко, която Творецът е замислил зад съответните събития. Подробностите са ни предоставени в писмените текстове, които Творецът ни е предоставил. Пример за това виждаме в раждането на Исус Христос. Евангелският разказ ни показва как древни астролози са разбрали кога ще се роди Той според онова, което са разчитали от звездите:

Когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим. И казаха: „Къде е родилият се Юдейски Цар, защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.“

Матей 2:1-2 

Източните мъдреци са били наясно „кой“ следва да се роди според звездите (Месията). Но звездите не са им казали „къде“ точно ще се случи това. За целта им е било необходимо писменото откровение на Бога. 

Цар Ирод се смути и… събра всички главни свещеници и книжници на народа и ги разпитваше къде трябва да се роди Христос. А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: „И ти, Витлееме, земьо Юдова,

никак не си най-малък между Юдовите началства, защото от тебе ще произлезе Вожд, Който ще бъде пастир на Моя народ Израил.“

Матей 2:3-6

И така, астролозите са се нуждаели от пророческите писания, за да могат по-ясно да разберат какво всъщност са наблюдавали на небето. Същото се отнася и за нас в днешно време. Ние можем да почерпим опит от онези древни хора според начина, по който самите те са разчитали астрологичния хороскоп и древния зодиак. Още повече информация обаче можем да си набавим, когато изследваме пророческите текстове, които допълнително разработват значението на всеки зодиакален знак. По тази причина ние насочваме вниманието си към всяка от астрологичните зодии според оригиналната зодиакална история.

началото на зодиакалната история

Историята, която е записана на звездите от началото на човешката история, съдържа покана и към самия вас. Тя ви приканва да се включите във вселенския план на Създателя. Ала преди да вземете участие в тази грандиозна История, е необходимо най-напред да вникнете в нея. Къде започва тя? В нашето съвремие обикновено хороскопите започват с Овен. Не така обаче са стояли нещата в далечната древност. Тогава всичко е започвало от Дева (вж. тук подробности относно зодиака на древния египетски град Есна).

Затова ние също ще започнем зодиакалната история от зодия Дева.

Съзвездието Дева

Виждате фотография на звездите, които формират Дева. Съзвездието е определено като млада жена, девойка. Колкото и да се вглеждате в звездите обаче, не е възможно „да видите“ на нощния небосклон девствена жена. Самите звезди не формират естествен женски образ.

Нощна фотография на Дева. Съзирате ли някаква девойка тук?
Съзвездието дева със свързани звезди

Дори и когато свържем звездите, които формират това съзвездие (както е заимствано от това изображение от Уикипедия), отново е много трудно „да видим“ каквато и да е жена тук – да не говорим изобщо за девствено момиче.

Този знак обаче се нарича зодия Дева откакто съществуват някакви летописи. Често пъти Дева се изобразява с допълнителни детайли, но трябва да признаем, че те не съществуват в самото съзвездие.

Изображение на Дева, наложена върху звездите с допълнителни детайли.

дева в древния египетски зодиак

По-долу е представен целият зодиак според египетския храм в град Дендера, датиран около столетие преди Христос. В него се съдържат 12 зодиакални знака. Зодия Дева е оцветена в червен цвят. Схемата вдясно представя малко по-ясно образите от същия зодиак. Там се вижда, че Девата държи в ръката си зърнено семе. Това семе е звездата Спика – най-ярката в цялото съзвездие Дева.

Зодиак от древноегипетския град Дендера. Дева е оградена в червен овал.

Тук се вижда Спика на нощното небе, а Дева е изобразена със свързващи линии.

Съзвездието Дева с изображение на звездата Спика

По какъв начин обаче може да се разбере, че Спика би трябвало да е точно зърно (понякога царевично)? Това не става ясно от самото съзвездие Дева – също както в него няма как да се различи девствена жена.

И така, съзвездието Дева – в което девствена жена държи зърнен клас – не е формирано от разположението на самите звезди. По-скоро образът на млада жена със зърно в ръката е измислен от по-рано, а едва впоследствие е наложен върху това съзвездие. И така, откъде идва представата за Дева със семе в дланта? Кой пръв е говорил за девица, свързвайки нейния образ със загадъчно семе и поставяйки я заедно с него върху въпросното съзвездие? 

Откъде тръгва историята за Девата

В Едемската градина, когато първите човеци Адам и Ева извършват своя голям грях, Бог ги пресреща и след кратък разговор обещава следното на тях двамата и на змията (Сатана):

Ще поставя и вражда между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

Битие 3:15 
Участниците в историята на Грехопадението и отношенията помежду им, както са описани още в Едемската градина. Жената със семето (потомъка) е оригиналният образ на Дева. Древните хора са използвали съзвездието Дева, за да си напомнят обещанието.

Бог дава обещание, че „потомък“ (буквално думата е „семе“) ще произлезе от жената. При обещанието не се споменава нищо за участие на мъж – тоест става дума за девствена жена, чието семе ще бъде оплодено. Семето на Девата впоследствие „ще смаже“ главата на змията. Единствената историческа личност, която дори има претенция за раждане от девица, е Исус Христос. Появата на Христос чрез девствено момиче е обявено още от зората на времето, както се разяснява по-подробно тук. За да запомнят обещанието на Твореца, древните хора са формирали Девата с нейното семе (Спика) и после са наложили образа ѝ върху това съзвездие, за да увековечат Божието обещание за идните поколения.

Ето как планът на Бога, изобразен под формата на 12 картини, остава във времето чрез съзвездията на зодиака и подлежи на изучавания и преразказвания през вековете от Адам до Ной. След големия Потоп потомците на Ной изопачават оригиналния разказ и постепенно той се изражда до хороскопа, с който сме запознати днес.

Христос и вашият хороскоп Дева

Веднъж Исус Христос казва следното:

Исус им отговори: „Дойде часът да се прослави Човешкият Син. Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само. Но ако умре, дава много плод.“

Йоан 12:23-24

Той разчита знака на хороскопа и определя самия себе си като това „семе“ (Спика), което ще постигне изумителна победа за нас, останалите „семена“. Според Неговите думи „семето“ на девицата трябва да се появи в определен момент, ώρα, „час“. Исус Христос се появява в конкретен, а не някакъв произволен или случаен „час“. Той го казва, за да отбележи със σκοπός („цел“), че тази история има определена цел и фокус – тоест да прочете същия хороскоп, който самият Той някога е поставил на небосклона.

И така, дванайсетте зодии са предназначени за всички хора по лицето на земята. Това не е просто някакъв знак, който ви прави зависим от датата на вашето раждане. Тези дванайсет знака формират пълноценна история, която има за цел да напътства живота ви – стига да пожелаете да я последвате. Тази история води към вечен живот посредством осъществяване на лична връзка със Създателя на зодиака.

Вашият хороскоп според древния зодиак

Библията постановява специални часове и времеви периоди, като ни приканва да им обръщаме внимание и да живеем според тях. При положение че думата хороскоп идва от понятията „час“ и „предназначение“, ние можем с помощта на зодиака да поясним по-пълноценно посланието на съзвездията. Самият Исус многозначително насочва вниманието към Девата и нейното Семе (Спика). Ето как би звучал вашият хороскоп въз основа на всичко това:

Внимавайте да не пропуснете определения от Исус Христос „час“ поради прекомерна заетост или гонене на незначителни цели. Именно по такива причини мнозина така и не съумяват да се включат сред „многото семена“. Животът е пълен с тайни, ала разковничето към вечния живот и истинското благоденствие е да откриете за себе си тайната на „многото семена“. Обръщайте се всекидневно към Създателя с въпроси за напътствие и яснота. При положение че именно Той е поставил на небосклона знака на звездите в Дева, а сетне е пояснил същата история в Своето записано слово, Той ще отговаря на запитванията ви. Вие просто търсете, хлопайте и питайте. В един смисъл характеристиките на съзвездието Дева включват любознателност и готовност за усвояване на знания. Ако долавяте у себе си тези черти, тогава ги приведете в действие, търсейки допълнително проникновения за посланието на Девата и нейното Семе.

Повече за Дева и за пълната история на зодиака

Запознайте се по-отблизо с пълноценната История – такава, каквато оригинално е била замислена чрез последователността на дванайсетте зодиакални съзвездия по-долу. С нейна помощ ще достигнете до правия път.

 • II глава – Везни: Премерени в небесна теглилка
 • III глава – Скорпион: Смъртоносна битка
 • IV глава – Стрелец: Финалната победа на Стрелеца
 • V глава – Козирог: Разяснение на козата-риба
 • VI глава – Водолей: Реките от жива вода
 • VII глава – Риби: Множества във временно пленничество
 • VIII глава – Овен: Живият Агнец!
 • IX глава – Телец: Идещият Съдия
 • X глава – Близнаци: Царските синове и невястата
 • XI глава – Рак: Отвъд пепелта на смъртта
 • XII глава – Лъв: Лъвът, който ще управлява

За да се запознаете по-подробно с историята на Девата, погледнете тук:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *