Skip to content
Home » Козирог в древния зодиак

Козирог в древния зодиак

Според съвременните хороскопи, ако сте роден между 22 декември и 20 януари, тогава сте зодия Козирог. Тълкуването на зодиакалните знаци според днешната астрология твърди, че ако изпълнявате насоките на зодията си, разберете по-добре самия себе си и ще намерите любов, късмет, здраве, благосъстояние.

Козирог представлява образ на предницата на коза с рибена опашка. Откъде се е появила представата за тази коза-риба?

Какво е било първоначалното значение на този образ?

Внимание! Отговорът на този въпрос ще отвори вашия хороскоп по напълно неочаквани начини. Той може да ви отпрати на различно пътешествие от онова, което сте си представяли, когато просто сте си проверявали хороскопа за вашата зодия…

Според древния зодиак Козирог е петата зодия от астрологичните съзвездия, които заедно формират една голяма история. Вече видяхме как първите четири от тях представляват една завършена астрологична единица, говореща за личността на велик Изкупител и за смъртоносен конфликт между Него и Неговия враг.

Зодията Козирог поставя началото на втора част, чийто основен фокус е делото на Изкупителя и отношението му към нас. В тази част ще видим резултатите – тоест благословенията, които ще получим от победата на Изкупителя над Неговия враг. Този раздел започва с Коза и завършва с Овен, а между тях са поставени две изображения, свързани с риби (Водолей и Риби). Колко уместно е тогава, че първата зодия в тази втора част представлява смесен образ на коза с тяло и опашка на риба.

При древния зодиак Козирог се е отнасял за всички хора, понеже е предсказвал неща, които ползват всекиго. Затова дори и да не сте роден между астралните дати на тази зодия според съвременното им тълкуване, все пак древното астрологично послание, въплътено в съзвездието Козирог, си струва да се опознае. 

Съзвездието Козирог в астрологията

Козирог е съзвездие, което формира образ на коза, преливаща в рибена опашка. Ето тук се виждат неговите звезди, свързани с линии. Виждате ли в тях нещо, което ви прилича на коза-риба? Аз не виждам. Възможно ли е само въз основа на тези звезди човек да си представи смесица от коза и риба?

Съзвездието Козирог

В естествената природа между козите и рибите няма никаква връзка. Този знак обаче е бил известен от незапомнени времена. Ето как изглежда картата на зодиака от египетския храм в град Дендера, датиран на повече от две хиляди години. Съзвездието Козорог е оградено в червено.

Съзвездието Козирог в древноегипетски зодиак от гр. Дендера

Също както и при предишните съзвездия, които разгледахме, образът Козирог на коза-риба едва ли може да се съзре в съчетанието на тези звезди. Явно е, че той няма връзка с конкретното разположение на звездите. По-скоро представата за сливането между коза и риба се е появила на първо място, като произходът ѝ не е от звездите, а от някъде другаде. Някогашните астролози по-късно са насложили тази представа върху звездите, използвайки ги за да служат като постоянно видим знак. По каква причина? Какво значение е имал този образ за древните хора?

Козирогът – коза и риба

Образът на Козирога е съставен от коза, която свежда глава, чийто преден десен крак е сгънат под тялото ѝ. Изглежда сякаш тя е неспособна да се повдигне само на левия си крак, сякаш е на умиране. Рибената опашка обаче е гъвкава, извита и изпълнена с живец.

Козирогът – умираща коза с жизнена рибена опашка

Още от най-древни времена в човешката история козата (и овцата) се е приемала за жертвено животно, което да се принася пред Бога. Библията разказва как Авел, синът на Адам и Ева, прави жертвоприношения от своите стада. Бог приема неговите жертви, но отхвърля приноса на брат му Каин. По-късно Авраам принася в жертва овен (мъжка коза или овца) и това служи за изкупление пред Бога. След време Бог дава указания на Мойсей да каже на израилтяните да принасят агне за Пасха. Всички тези неща са знаци, чрез които хората се научават, че за да бъдем изкупени от недостига ни според Везните, е необходимо да бъде пожертван нечий живот. Именно такъв вид жертва на наше място става Исус, когато доброволно отдава живота си на кръста.

Зодия Козирог свежда главата си в предсмъртно движение, показвайки пред погледа на всички човешки поколения обещанието за идещ Изкупител, който ще отдаде живота си в жертва. Изпълнението на този знак е в личността на Исус.

Козирогът-риба

Какво обаче е значението на рибената опашка на Козирога? За да отговорим на този въпрос, е необходимо да се върнем към една друга древна култура – китайската. Според китайския календар нова година настъпва между януари и февруари (около времето на Козирог). Тази традиция е от хиляди години. Празникът се отбелязва с декорации, които китайците поставят на вратите си. Ето някои изображения от този новогодишен фестивал. 

Новогодишна картичка
Новогодишни китайски декорации
Китайската нова година и рибите

Сигурно ви прави впечатление, че на всички тези изображения се виждат риби. Те се използват в китайските новогодишни поздравления, понеже от незапомнени времена рибите са символ на живот, изобилие и благоденствие.

По подобен начин в древния зодиак рибите представлявали изобилие от живи хора – огромни множества, – за които се принася жертва.

Исус си служи със същия образ, когато обяснява колко много хора ще бъдат засегнати от Неговата жертва. Ето какво казва:

Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, в която са събрани риби от всякакъв вид, и като се напълни, изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха.

Матей 13:47-48

Когато разяснява бъдещето на своите ученици, Той казва:

И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.

Той им каза: „Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.“

Матей 4:18-19

И в двата случая образът на рибите представлява множество хора, които ще получат дара на Небесното царство? Дали пък това не включва и вас?

Зодия Козирог в Писанието

Думата „хороскоп“ произлиза от древногръцката дума ώρα („час“) и говори за отбелязване на някакво конкретно време. Пророческите писания отбелязват „часа“ на Козирога по няколко образни начина. Тъй като тази зодия е съставена от две части (коза и риба), изглежда и посланието ѝ ще двойно: за часа на жертвата и за часа на множествата. Исус бележи първия от тези часове по следния начин:

И като дойде часът, Той седна на трапезата, и апостолите с Него. И им каза: „Твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас, преди да пострадам. Защото ви казвам, че няма вече да я ям, докато това не се изпълни в Божието царство.“ […] Така взе и чашата след вечерята и каза: „Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.“

Лука 22:14-16,20 

Това е „часът“ на жертвения Козел. Този момент е посочен чрез пасхалния Изход повече от 1500 години по-рано, когато жертвена кръв е трябвало да се намаже по вратите, така че съответните домочадия да бъдат подминати от смъртта. Ето за този час говори Исус, когато разкрива истинското значение на Пасхата и посочва как собствената му кръв ще се пролее за всички тях – а и съответно за нас. Причината за Неговата смърт е да подсигури живот за нас – досущ както при Пасхата и Мойсей… досущ както виждаме и в изображението на Козирога. Този час сочи и към другия час – изпълнените с живот множества.

Видях бял облак и на облака седеше Един, Който приличаше на Човешкия Син и имаше на главата си златен венец, а в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на Този, Който седеше на облака: „Простри сърпа си и жъни, защото е настанал часът да жънеш, понеже земната жътва е презряла.“ И така, Онзи, Който седеше на облака, хвърли сърпа Си на земята и земята беше пожъната.

Откровение 14:14-16 

Пророческите писания посочват, че този час ще дойде тогава, когато всички хора, приели жертвата на Козела, ще вземат участие в небесната жетва в края на тази епоха. Ето за този час говори Исус, когато описва влизането на рибите в мрежата. Когато се възприемат заедно, тези два часа – жертвата на Козела и рибената опашка – се балансират и се изпълняват взаимно. Именно те съставляват и основната идея за древния астрологичен образ на Козирога.

Вашият хороскоп Козирог

Ние с вас можем да приложим хороскопа Козирог в собствения си живот със следните напътствия:

Козирог казва, че животът се състои не само от видимите неща. Ако управлението на вселената беше поверено на нас, вероятно щяхме да измислим по-очевидни характеристики. Но е добре да приемете факта, че кормилото не е във вашите ръце. Също както физическите закони управляват движението на планетите, съществуват определени духовни закони, които ръководят вашия живот. Полезно е да възприемете тази действителност, вместо да ѝ се съпротивлявате или да се опитвате да намерите вратички в нея. В противен случай ще установите, че съпротивлението срещу тези закони е също толкова болезнено, колкото и опитът да пренебрегнете физическите закони. Със сигурност не бихте искали да се окажете несъвместими с фундаменталните духовни принципи.

За да се можете да се съобразите с тях добра изходна позиция би била да изразите признателност за тях, вместо да се опитвате да ги разберете. В крайна сметка, там някъде има Някой, който дотолкова ви обича, че да е готов да пролее собствената си кръв за вас. Защо не опитате да Му кажете едно „благодаря“? Способността да благодарим е черта, която би могла да изглади немалко въпроси в което и да е взаимоотношение. Признателността може да се изразява директно от сърцето – по всяко време, всеки ден. Може би тогава всички озадачаващи парчета ще започнат да си идват на мястото във вашия живот. Проявете смелост, поемете по нова пътека и изразете своята благодарност към онзи, който е изобразен чрез Козирога.

Историята на зодиака и посланието на Козирог продължава

Образът на козата в Козирога ни говори за едно величествено жертвоприношение, а в образа на рибата съзираме намек за огромните множества, за които е дадена тази жертва. Оттук водната тема продължава към следващата глава в древната зодиакална история: Водолей. В нея ще научим за Човека, който донася реки от жива вода. За да се запознаете с началото на зодиакалната история, се върнете към първата ѝ глава: Дева.

За да се запознаете с повече детайли, свързани с посланието на зодия Козирог, вижте тези статии:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *