Skip to content
Home » Стрелец в древния зодиак

Стрелец в древния зодиак

Стрелец е четвъртото съзвездие на зодиакалния хороскоп. Латинската дума Sagittarius буквално означава „стрелец с лък“. В съвременните хороскопи, ако сте роден между 23 ноември и 21 декември, значи зодията ви е Стрелец. При „прочитането“ на зодиакални хороскопи човек съблюдава съответните препоръки на Стрелец, за да търси любов, късмет и здраве, както и за да си дава сметка какви черти съставляват неговата личност.

Дали обаче древните хора са разбирали същото значение в тази зодия?

Внимание! Отговорът на този въпрос ще отвори вашия хороскоп по напълно неочаквани начини. Той може да ви отпрати на различно пътешествие от онова, което сте си представяли, когато просто сте си проверявали хороскопа за вашата зодия…

Произход на съзвездието Стрелец  

Стрелец е съзвездие, което очертава фигурата на стрелец с лък, възседнал на кон. Понякога се изобразява като кентавър. Ето как изглеждат звездите, които формират Стрелец. Виждате ли на тази фотография нещо, което да наподобява било на кентавър, било на кон или на човек с лък?

Снимка на съзвездието Стрелец

Дори и ако очертаем линии между звездите в Стрелец, пак ще ни е трудно „да видим“ човек, възседнал на жребец. Въпреки това обаче този знак е известен още от незапомнени времена. 

Съзвездието Стрелец със свързани звезди

Ето как изглежда картата на зодиака от египетския храм в град Дендера, датиран на повече от две хиляди години. Съзвездието Стрелец е оградено в червено.

Съзвездието Стрелец в древноегипетски зодиак от гр. Дендера

На този плакат от National Geographic съзвездието Стрелец се вижда в Южното полукълбо. Независимо че от списанието са поставили линии между звездите, все пак е трудно на това изображение да се различи ездач, стрелец или кентавър.

Зодията Стрелец, оградена в червено на зодиакален плакат от National Geographic

Също както при съзвездията, които разгледахме дотук, образът на стрелеца не е свързан с местоположенията на самите звезди. По-скоро най-напред се е зародила представата за конник, който стреля с лък, като е дошла не от звездите, а от някъде другаде. Някогашните астролози сетне са насложили тази идея върху звездите, за да служи като постоянно видим знак. По-долу виждате изображение на Стрелец, този път представено самостоятелно. Автентичното значение на тази зодия обаче става ясно едва когато разгледаме Стрелец в последователността на останалите съзвездия.

Характерно изображение на астрологичното съзвездие Стрелец

Оригиналната зодиакална история

Древният зодиак първоначално не е представлявал хороскоп, който да ръководи всекидневните ви решения, за да придобиете късмет, здраве, любов или благоденствие на базата на рождения ви ден и движението на планетите. Той по-скоро е представлявал поредица изображения на един общ план, чрез който Бог ви ръководи към самия Себе си. Дванайсетте зодиакални знака разказват това повествование пред погледа на всички човешки поколения. Астрологията първоначално е представлявала прочит и познаване от звездите именно на тази история.

Историята започва със семето на едно девствено момиче в съзвездието Дева. После продължава със съзвездието Везни, като ни припомня, че тежестта на собствените ни добри дела е твърде недостатъчна. Съзвездието Скорпион онагледява факта, че между семето на Девата и Скорпиона се разгаря яростна битка за правото кой ще управлява вселената.

Стрелец в зодиакалното повествование

Стрелец е предсказание по какъв начин ще приключи тази битка. Разбираме това, когато съпоставим съзвездието на фона на заобикалящите го други съзвездия. Именно този астрологичен контекст разкрива значението на зодията Стрелец.

Стрелец в зодиака – пълното поражение на Скорпиона

Опъната от тетива стрела на зодия Стрелец сочи право към сърцето на Скорпиона. Тук ясно се посочва, че ездачът възнамерява да победи смъртния си враг. Ето това е значението на зодията Стрелец в древния зодиак. Както в древноегипетския град Дендера, така и във всички останали зодиакални съчетани изображения на зодиите се онагледява тази победа на стрелеца ездач срещу скорпиона.

Още един образ на зодия Стрелец. Стрелата му сочи право към сърцето на Скорпиона.

Главата за Стрелеца в историята на Писанието

Окончателната победа на Исус Христос (който е семето на Девата) срещу Неговия смъртен враг е предсказано в Библията и напълно съответства на онова, което е изобразено в съзвездията Стрелец и Скорпион. Виждаме го в записаното пророчество за предстоящото завръщане на Христос на земята.

11 След това видях небето отворено и ето, бял кон, и Онзи, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен и съди и воюва с правда. 12 Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му имаше много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той. 13 Беше облечен в дреха, обляна с кръв, а името Му беше „Божието слово“. 14 И небесните войски, облечени в бял и чист висон, Го следваха на бели коне. 15 От устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите. Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Всемогъщия Бог. 16 И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: „Цар на царете“ и „Господ на господарите“.

17 После видях един ангел, който стоеше в слънцето. И извика със силен глас и каза на всички птици, които летят сред небето: „Елате, съберете се за великата Божия вечеря, 18 за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на онези, които яздят на тях, дори месата на всички човеци, свободни и роби, малки и големи.“

19 И видях звяра и земните царе, и войските им, събрани да воюват против Яздещия на коня и против Неговото войнство. 20 И звярът бе уловен, а с него и лъжепророкът, който бе извършил пред него знаменията, с които измами онези, които бяха приели белега на звяра, които се покланяха на неговия образ, а те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел. 21 А останалите бяха избити с меча на Яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всички птици се наситиха от месата им.

Откровение 19:11-21 

Участта на змията

1 И видях, че от небето слизаше един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. 2 Той улови змея, древната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за хиляда години. 3 И като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. […] 7 И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си 8 и ще излезе да мами народите по четирите краища на земята, Гог и Магог, да ги събере за войната, чийто брой е като морския пясък. 9 И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град; но огън падна от Бога от небето и ги погълна. 10 И дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звярът, и лъжепророкът. И ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.

Откровение 20:1-3; 7-10

Първата астрологична единица

И така, първите четири изображения в древния зодиак – Дева, Везни, Скорпион и Стрелец – формират астрологична единица, обособена в общото повествование от 12 зодиакални разказа, съсредоточаващи вниманието ни върху идещия Владетел и неговия опонент. Дева предсказва за появата на семето на девствено момиче. Везни предсказва, че поради недостига на нашите дела ще е необходимо да се изплати висока цена. Скорпион предсказва, че тази цена ще бъде нечия смърт. А сега Стрелец на свой ред предсказва окончателната победа чрез стрелата, насочена право към сърцето на Скорпиона.

Тези изображения са предвидени за всички хора, а не само за онези, които са родени през съответните месеци. Зодия Стрелец говори и на вас – независимо дали сте роден между 23 ноември и 21 декември. Тя е дадена, за да може да знаем за предстоящия окончателен триумф над врага и за да може да изберем своевременно на кого ще бъдем верни. Исус Христос изпълнява цялата история на Дева, Везни и Скорпион още при първото си идване. Осъществяването на вестта на Стрелеца ще настъпи при второто Му идване. Ала след като първите три разказа са изпълнени с такава прецизност, това е достатъчно основание да вярваме, че и посланието на Стрелеца ще бъде реализирано.

Вашият хороскоп Стрелец

Думата „хороскоп“ произлиза от древногръцката дума ώρα („час“), а Библията ясно говори за това, че за всяко нещо е предвидено определено време – включително и за „часа“ на Стрелеца. Ето какво се казва:

А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. […] Затова бъдете и вие готови, защото в час, в който не мислите, Човешкият Син иде.

Матей 24:36,44

Исус ни казва, че никой с изключение на самия Бог не знае точния „час“ на Неговото завръщане и на окончателната победа срещу врага. Съществуват обаче някои насоки, които подсказват, че този час наближава. Освен това в текста се дава предупреждение, че е може да се окаже, че сме неподготвени за този миг.

Ние с вас можем „да прочетем“ нашия хороскоп Везни в собствения си живот по следния начин:

Стрелецът показва, че ще се изправяте пред редица изкушения, които ще отвличат вниманието ви от часа на Христовото завръщане и на пълната победа над Сатана. Всъщност ако не полагате ежедневни старания да обновявате мисленето си, вие ще все повече ще заприличвате на стандартите на този свят – и в такъв случай „часът“ ще удари неочаквано и ще се окаже, че сте несъвместими с Неговото царство, когато Христос се яви. Ако не искате да жънете ужасяващите последици от пропуснатите възможности, ще се наложи да вземете съзнателно решение да се подготвяте за този „час“ всеки ден от живота си. Замислете се дали не се увличате по безсъдържателни слухове и интриги, дали не сте се запленили пред светски знаменитости и сапунени сериали. Ако е така, значи е много вероятно умът ви да е поробен от техните послания – а това оказва сериозни щети както върху отношенията ви с околните, така и върху будното очакване на Христовото завръщане.  

В личностен план имате както силни, така и слаби страни. Вашият враг обаче иска да разсейва вниманието ви и ще ви атакува именно по слабите места. Независимо дали това е клюкарство, порнография, лакомия или просто губене на време по социални медии, той знае на кои изкушения сте най-податлив. Затова се молете за помощ и напътствия, така че Бог да ви води по тясната пътека и да ви подготвя за идещия „час“. Издирвайте онези малцина хора, които не искат да пропуснат часа. И се подкрепяйте взаимно всеки ден, за да няма никой изненадан при завръщането на Исус Христос.

Историята на зодиака и посланието на Стрелец продължава

Следващите четири зодиакални знака формират нова астрологична единица. Тя разкрива по какъв начин делото на Идващия Христос ни засяга в личен план. Тази нова единица започва с Козирога.

За да проследите историята отначало, се върнете към Дева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *