Skip to content
Home » Водолей в древния зодиак

Водолей в древния зодиак

Водолей е шестият зодиакален знак. Той е част от зодиакалната единица, която разкрива пред нас резултатите от победата на Идещия. Формата му е на човек, който излива потоци вота от небесно гърне. На латински език думата Aquarius означава „водоносец“. Според съвременните хороскопи, ако сте роден между 21 януари и 19 февруари, значи сте именно Водолей. И така, при тълкуването на астрологичните знаци според древния зодиак, вие следвате зодиакалните препоръки за зодията Водолей, за да намерите любов, късмет, здраве, както и за да опознаете собствената си личност.

Водолей винаги показва, че нашата жажда за богатства, щастие и любов не може да бъде задоволена. Единствено Човекът, изобразен от зодията Водолей, е способен да ви даде такава вода, която да утоли жаждата ви. Според разположението на това изображение в древния зодиак, Водолей предлага от своята вода на абсолютно всички хора. Тоест дори и самият вие да не сте роден под знака на Водолей (в съвременния астрологичен смисъл на това твърдение), все пак си струва да се запознаете с древната история, която се разказва от съзвездието Водолей. След като научите тяхното послание, ще можете да решите дали желаете да пиете от Неговата вода.

Съзвездието Водолей

Ето как изглеждат звездите, формиращи Водолей. Съзирате ли тук нещо подобно на човек, който излива вода от някакъв съд в ръцете си?

Снимка на съзвездието Водолей

Дори и когато свържем помежду им с линии звездите на Водолей, пак ще ни е доста трудно „да видим“ точно това изображение. Тогава откъде хората биха могли да измислят тук фигурата на човек, изсипващ вода върху риба?

Съзвездието Водолей със свързани звезди

Този знак обаче е произлязъл от съвсем древни времена. Ето как изглеждат зодиакалните знаци в египетския храм Дендера, който е на повече от 2000 години. Съзвездието Водолей е оградено с червен овал. На схемата се вижда и как той изсипва вода върху риба.

Египетският зодиак от Дендера: в червено е ограден Водолей

Тук виждате плакат на National Geographic, който изобразява как съзвездието се вижда от Южното полукълбо.

 Зодията Водолей, оградена в червено на зодиакален плакат от National Geographic

Дори и когато свържем помежду им звездите, формиращи зодията Водолей, все пак ще бъде трудно „да видим“ каквото и да е подобие на човек или на гърне, от което тече вода. Ето някои по-разпространени астрологични изображения на Водолей.

Водолей и реките от вода

Традиционен зодиакален образ на Водолей, който излива вода за риба (наричана Piscis Australis – т.е. „южната риба“)

Водолей изсипва вода за Piscis Australis – Южната риб

Също както и при останалите зодиакални образи, съзвездието на Водоносеца не може да се извлече от конкретната подредба на тези звезди. По-скоро представата за Човек, който дава вода, се е зародила първа и е дошла от другаде, а не от звездите. Първите астролози после са я насложили върху звездното небе, за да бъде знак за поколенията.

По каква причина?

Какво е означавало това изображение за древните? Защо от прастари времена Водолей е обвързан със съзвездието Южна риба? Защо неговите води се изсипват върху рибата?

Внимание! Отговорът на този въпрос ще отвори вашия хороскоп по напълно неочаквани начини. Той може да ви отпрати на различно пътешествие от онова, което сте си представяли, когато просто сте си проверявали хороскопа за вашата зодия…

Историята на древния зодиак

Вече видяхме при зодията Дева, че според Библията всички звезди са подредени по небето от Създателя. Именно Той ги е поставил горе като знаци, разказващи една обща История, която да ръководи човечеството до появата на писменото Божие откровение. Още Адам и неговите деца са ги преподавали от поколение на поколение. По този начин планът на Бога е бил записан на небосклона за всички поколения. Зодията Дева предсказва за появата на Сина на една девица: Исус Христос. Постепенно проследихме този древен разказ, разясняващ големия конфликт и сега вече сме достигнали до втората единица, в която се описват благословенията за нас в резултат от Неговата победа.

Първоначалното значение на зодията Водолей

Водолей разказва от древни времена две истини: 

  1. Ние сме жадни (което се онагледява от Южната риба, пиеща водата). 
  2. Водата от Човека е единствената, която истински може да утолява нашата жажда.

Древните пророци също са говорели за тези две неща:

Ние сме жадни

Древните пророци са описвали човешката жажда по различни начини. Например в книгата Псалми пише следното:

Както еленът пъхти за водните потоци,

така душата ми въздиша за Тебе, Боже.

Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог.

Кога ще дойда и ще се явя пред Бога?

Псалом 42:1-2 


Боже, Ти си мой Бог! От ранно утро Те търся.

Душата ми жадува за Тебе, плътта ми жадува за Тебе

в една пуста, изнурена и безводна земя.

Псалом 63:1 

Когато обаче се опитваме да утолим тази жажда с други видова „вода“, ние си създаваме още повече проблеми. Пророк Йеремия е записал, че именно там са корените на греха:

Две злини стори Моят народ:

изоставиха Мен, извора на живите води,

и си издълбаха водоеми, пукнати водоеми,

които не могат да държат вода.

Йеремия 2:13

Днес ние търсим вода от всевъзможни „източници“: пари, секс, удоволствия, работа, семейство, брак, социален статут… Но нито едно от тези неща не би могло да утоли жаждата ни – и затова „жадуваме“ за още и още. Именно по този повод древният цар Соломон, известен с мъдростта си по цял свят, съчинява цяла книга. Какво обаче бихме могли да сторим самите ние, за да утолим дълбоката си жажда?

Непреходна вода, утоляваща жаждата

Древните пророци също така са предсказали настъпването на времена, когато човешката жажда ще може да се удовлетвори. Още преди много столетия Мойсей е видял в бъдещето ден, когато:

Ще се излива вода от ведрата му

и потомството му ще се простира в много води.

Царят му ще бъде по-висок от Агага

и царството му ще се възвеличи.

Числа 24:7 

По-късно пророк Исая продължава темата:

Ето, един цар ще царува с правда и началници ще управляват с правосъдие. И всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър и като прибежище от буря, като водни потоци на сухо място, като сянка от голяма скала в изтощена земя.

Исая 32:1-2


Когато сиромасите и немотните потърсят вода, а няма, и езикът им съхне от жажда,

Аз, Господ, ще ги послушам, Аз, Израилевият Бог, няма да ги оставя.

Исая 41:17

Утоляване на жаждата

Как обаче може да се утоли човешката жажда? Ето как продължава Исая:

Ще изливам вода на жадната земя и реки – на сухата почва.

Ще изливам Духа Си на потомството ти и благословението Си – на рожбите ти.

Исая 44:3

Години по-късно евангелската история разказва как Исус обявява пред всички, че именно Той е източникът на тази жива вода.

В последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие. Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието. А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото Святият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.

Йоан 7:37-39

Той подчертава, че думата „вода“ тук е метафора за Духа на Бога, който от Петдесетница насетне ще живее в хората. Това изпълнение е частично. То ще се реализира в пълнота едва когато Божието царство се установи окончателно:

Ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца и течеше насред улицата му.

Откровение на Йоан 22:1

елате и пийте

Кой се нуждае от вода повече от рибата? Ето затова Водолеят е изобразен как изсипва вода за Piscis Australis – „Южната риба“. Така се онагледява простичката истина, че победата и благословенията, спечелени от Човека, който е семето на Девата, ще достигнат със сигурност до онези, за които са предназначени. За да приемете тази „вода“, ето какво следва да сторите: 

О, вие, които сте жадни, елате всички при водите; и вие, които нямате пари, елате, купете и яжте. Да! Елате, купете вино и мляко без пари и без заплащане. Защо харчите пари за онова, което не е хляб, и труда си за това, което не насища? Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо, и душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Приклонете ухото си и елате при Мене, послушайте – и душата ви ще живее; и Аз ще сключа с вас вечен завет според верните милости, обещани на Давид.

Исая 55:1-3

Картината се разработва допълнително и с повече подробности от зодия Риби. Неговата вода е достъпна като дар за всички хора – включително и за вас.

Посланието на Водолей в древните писания

Думата „хороскоп“ произлиза от древногръцката дума ώρα („час“), а това ни говори, че за всяко нещо е предвидено определено време. Пророческите писания отбелязват „часа“ на Водолея. Освен това Водолей е посочен и от Исус по следния начин:

Исус ѝ отговори: Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее довека; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. […] Исус ѝ каза: Жено, вярвай Ми, че идва час, когато нито на този хълм, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца.Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме на онова, което знаем; защото спасението е от юдеите. Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.

Йоан 4:13-14, 21-23

Сега се намираме в „часа“ на Водолея. Този час не е кратък като часа на Козирога. Водолей ни говори за един продължителен и отворен за всички „час“, който продължава от времето на Христос до ден днешен. Именно в „часа“ на Водолей виждаме как Исус ни предлага вода, която да възпроизвежда потоци на вечен живот вътре в нас.

Тук на два пъти Исус използва гумата ώρα („час“) – същата като в думата „хороскоп“.

Вашият хороскоп Водолей

Ето как днес бихме могли да разтълкуваме посланието на зодиакалния знак Водолей.

Водолей казва: „Опознай себе си.“ За какви неща жадува душата ви дълбоко във вас? По какъв начин тази жажда се изразява в живота ви? Какво виждат околните у вас? Може би вече смътно си давате сметка, че жадувате за „нещо повече“ – но не сте сигурен дали копнежите ви ще се удовлетворят от пари, от дълъг живот, от секс, брак или романтична връзка, от повече храни и напитки. Тази жажда е способна да ви направи несъвместим с хората, които са ви близки; може да вгорчи и най-дълбоките ви взаимоотношения – с колеги, с роднини, с любими хора. Внимавайте вашата вътрешна жажда да не ви подтиква към действия, които биха разрушили връзките ви с хората наоколо.

Днес имате добра възможност да си зададете въпроса какво се има предвид под „жива вода“. Какви са нейните характеристики? Посланието на Водолея се описва с думи като „вечен живот“, „дух“ и „истина“. Със себе си тези неща донасят изобилен живот, удовлетворение, освежаване. Така отношенията ви с околните може да претърпят пълна трансформация: все повече да давате, а не само да вземате от тях.

Всичко обаче започва с това, да си дадете сметка за жаждата у вас и да си направите честна преценка какви сили движат живота ви. Последвайте примера на жената от цитирания по-горе разговор. Какво научавате от отправената към нея покана? Пълноценният и стойностен живот винаги започва със самопреценка.

Историята на зодиака и посланието на Водолей продължава

Зодия Водолей не е била замислена да направлява хората към здраве, любов или лично благоденствие и определено не се отнася единствено за родените между 21 януари и 19 август. Тя е наложена върху звездната карта с цел всички поколения да помнят, че в този живот ние, хората, неизменно жадуваме за нещо друго, нещо повече. Изображението е замислено да се постави върху тези звезди преди хиляди години, за да може да покаже как Синът на Девата ще се издигне и ще ни предоставя жива вода, удовлетворяваща напълно човешката душа. За да проследите историята отначало, се върнете към Дева. А следващата зодия в поредицата е Риби. За да научите повече информация за посланието на Водолея и да си изградите по-добра представа какво е „живата вода“, проследете тези връзки:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *