Skip to content
Home » Риби в древния зодиак

Риби в древния зодиак

Зодия Риби е седмото съзвездие на зодиака. Тя е поставена заедно с няколко други изображения, чиято цел е да разкриват какви са резултатите от победата на Идещия. Тя представлява изображение на две риби, свързани с тънка нишка помежду си. Според съвременните хороскопи, ако сте роден между 20 февруари и 20 март, значи сте зодия Риби. Тълкуванията на днешната астрология върху древния зодиак твърдят, че ако следвате препоръките за зодия Риби, ще можете да откриете любов, късмет, благосъстояние, здраве и едновременно с това ще опознаете по-добре самия себе си.

Какво обаче е означавала тази илюстрация за древните хора?

Защо още от незапомнени времена това съзвездие се възприема като образ на две риби, свързани с дълга нишка?

Внимание! Отговорът на този въпрос ще отвори вашия хороскоп по напълно неочаквани начини. Той може да ви отпрати на различно пътешествие от онова, което сте си представяли, когато просто сте си проверявали хороскопа за вашата зодия…

При анализа на зодия Дева видяхме как според Библията самият Бог е създал зодиакалните съзвездия като небесни знаци още от зората на човешката цивилизация. При оригиналната астрология всички небесни знаци са се отнасяли за всички хора. Затова дори и самият вие да не сте роден под знака на Рибите (в съвременния астрологичен смисъл), все пак си струва да се запознаете с древното значение на съзвездието Риби.

Съзвездието Риби на небосклона

Ето как изглеждат звездите, формиращи изображението Риби. Виждате ли тук нещо, което изобщо да прилича на две риби, свързани с тънка нишка?

Снимка на звездите, формиращи Риби

Дори и когато свържем звездите в Риби с линии, отново не е никак лесно да се забележи тъкмо това изображение. По какъв начин древните астролози са достигнали до представата за две риби на небосклона тук?

Съзвездието Риби, очертано със свързващи линии

Този знак обаче датира от най-древни времена. На следващата снимка виждате египетския храм Дендера, който е на повече от 2000 години. Изображението Риби е оградено с червено. Отстрани също можете да видите и схематична рисунка, на която се забелязва и нишката, свързваща двете риби от съзвездието.

Древноегипетски зодиак от храма в Дендера, с оградени в червено Риби

По-долу виждате традиционно изображение на зодия Риби, което се е използвало от астролози от незапомнени времена.


Астрологично изображение на Риби

Какво е значението на двете риби?

Защо опашките им са свързани с въженце?

Какво послание има това изображение за нас?

Първоначалното значение на зодия Риби

По-рано при изучаването на Козирог видяхме, че рибешката опашка получава живот от умиращата глава на козата. От своя страна Водолей изобразява вода, която се изсипва върху рибата Piscis Austrinus. Тогава изтъкнахме, че рибата представлява множествата, които ще приемат живата вода. Тази истина е предсказана още от епохата на Авраам, на когото Бог дава следното обещание:

Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

Битие 12:3


В твоето потомство ще се благословят всички народи на земята, защото си послушал гласа Ми.

Битие 22:18

Тези множества, които са изкупени от идещия Служител, се делят на две групи.

Да! Той казва: „Малко нещо е да Ми бъдеш слуга, за да възстановиш племената на Яков и за да възвърнеш опазените на Израил. Ще те дам още за светлина на народите, за да бъдеш Мое спасение до земния край.“

Исая 49:6

Пророк Исая говори за племената на Яков и на езичниците. Това именно са двете риби от съзвездието Риби. Когато призовава Своите последователи, Исус им казва:

„ Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.“

Матей 4:19

Най-ранните последователи на Исус са използвали рибата като символ, за да показват принадлежността си към Него. Ето изображения от древни катакомби.

Символ на риба с гръцки букви в древна гробница
 Символ на риба в древна гробница

Двете риби, които са вплетени в зодиакалното съзвездие Риби, са символ на хората от племето на Яков (от една страна) и от всички други племена (от друга), които са взели решение да последват Христос. По един и същ начин Той дава живот и на едните, и на другите. А тънката нишка ги придържа еднакво.

Връвта – временно пленничество

Независимо че са получили нов духовен живот двете риби от това съзвездие все още са обвързани чрез общата връв. В един смисъл и двете риби са пленници, държани от връвта. По-нататък обаче виждаме копитото на зодия Овен, което се е насочило към връвта. Това разположение ни подсказва, че един ден Овенът ще освободи Рибите.

Риби и Овен в зодиака. Копитото на Овена се е устремило да разкъса връвта

Всички последователи на Христос познават това усещане. Библията описва, че сегашното ни състояние е подложено на страдания, разпад и смърт. Но наред с това ние имаме надежда и гледаме напред към Деня на пълното освобождение от пленничеството на тази връв (представена тук от нишката на Риби).

стенанието и пленничеството днес

18 Смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас. 19 Защото творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни като Божии синове. 20 Понеже творението беше подчинено на немощ не по своя воля, а чрез Този, Който го подчини, 21 с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите деца. 22 Понеже знаем, че цялото творение в съвкупност стене и се мъчи досега. 23 И не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, т. е. изкупването на нашето тяло. 24  Защото с тази надежда ние се спасихме; а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал за това, което вижда? 25 Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.

Римляни 8:18-25

изкуплението наближава

Ние очакваме изкуплението на нашите тела от смъртта. Ето разяснението:

50 А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. 51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, 52 в един миг, докато трепне око, при последната тръба; защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. 53 Защото това, тленното, трябва да се облече в нетление и това, смъртното, да се облече в безсмъртие. 54 А когато това, тленното, се облече в нетление и това, смъртното, се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: „Погълната бе смъртта победоносно“. 55 „О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?“ 56 Жилото на смъртта е грехът и силата на греха е законът; 57 но да благодарим на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.

I Коринтяни 15:50-57

Връвта около опашките на Рибите онагледява нашата ситуация днес. Ние обаче очакваме с трепет идването на Овена, който ще ни донесе свобода. Тази свобода от пленничество се предлага на всички. Според древния зодиак съзвездието Риби не носи на човека късмет, любов или здраве – и няма никакво отношение към датата на раждането ни. Знакът на Рибите оповестява не само, че Христовата победа ще ни донесе жива вода, а и че един ден ще получим съвършено освобождение от гниенето и разрухата, от проблемите и смъртта – неща, които засега все още ни държат в плен.

Посланието на Рибите в светите писания

Думата „хороскоп“ произлиза от древногръцкото съществително ώρα („час“), а пророческите текстове в Библията подчертават как в живота ни има важни „часове“, които не трябва да пропускаме. Сред тях е и посланието на Рибите. Рибите живеят във вода, ала са обвързани от общата нишка. Истинският живот все още подлежи на ограничения, но мечтае за бъдещо освобождение.

Ще ви отлъчат от синагогите. Даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще направят, защото не са познали нито Отца, нито Мене. Но Аз ви казах тези неща, та когато дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас.

Йоан 16:2-4 


И когато ви заведат в синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще говорите, или какво ще кажете. Защото Святият Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете.

Лука 12:11-12

Ние живеем в часа на Водолея и на Рибите. Водолеят подсигурява водата (т.е. Божия Дух), която единствена би могла да донесе живот на рибите. Дотук обаче сме достигнали едва до средата на зодиакалното повествование, а окончателният триумф на Стрелеца все още е в бъдещето. На този етап, в сегашния „час“, ние се сблъскваме с трудности, тежки периоди, гонения и дори физическа смърт. Исус ни е предупредил за тези неща. Връзките, които все още ни държат в плен, са реални. Ала независимо от това ние вече сме получили живот. Светият Дух обитава вътре в Христовите последователи, напътства ги и ги изгражда – дори и пред лицето на смъртта. Добре дошли в часа на Риби! 

вашият хороскоп риби от древния зодиак

Ние с вас можем да приложим по следния начин посланието на зодия Риби.

Зодия Риби подсказва, че преди да влезете в Божието царство, ще преминавате през немалко трудности. Всъщност някои характерни особености на това пътешествие към Царството включват трудности, стрес и дори смърт. Не позволявайте на такива неща да ви възпрат. Те всъщност съдействат за ваше добро, понеже изграждат у вас ценни характеристики като вяра, надежда и любов. Връзките на Рибите все още ви държат в някакъв плен. Но вие не се отчайвайте! Макар и външното да вехне, вътрешното се обновява ден след ден. Причината за това е, че у вас се проявяват първите плодове на Духа. Затова дори и вътрешно все още да стенете, докато с трепет очаквате изкуплението на своето тяло, винаги помнете, че тези сегашни проблеми съдействат за ваше благо, тъй като подготвят характера ви за Царя и Неговото царство.

Напоявайте душата си с тази истина: Чрез своята велика милост Царят ви е дал нов живот и жива надежда посредством възкресението на Исус. Освен това ви е предоставил наследство, което не може да погине, да се поквари или да повехне. Това наследство се пази в небесата за вас, които ходите чрез вяра и които сте защитени чрез Божията сила до разкриването на спасението, което предстои да се изяви в последните времена. Във всичко това вие можете да имате невероятна радост, въпреки че понастоящем може да се наложи да преминете през някои страдания и скърби. Тези неща имат способността да доказват автентичността на вашата вяра, която има по-голяма стойност от златото. А крайната цел на всичко това е да провокира у вас славословие, хвалби и почит към Царя, който ще се разкрие в пълнота.

Историята на зодиака и посланието на Риби продължава

Древният зодиак започва повествованието си с Дева. За да видите как продължава нишката след Риби, прочетете историята на Овен. А за допълнително информация относно посланието на Риби, вижте следните връзки:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *