Skip to content
Home » Овен в древния зодиак

Овен в древния зодиак

Овен е осмото съзвездие от древния зодиак. С него приключва зодиакалната единица, която разкрива какви са резултатите за нас от триумфа на Идещия. То представлява изображение на изправен овен, чиято глава е издигната високо. Според съвременните хороскопи, ако сте роден между 21 март и 20 април, значи сте зодия Овен. Следователно, ако искате да проследите какво е значението на този знак за самия вас, според съвременната астрология трябва да следвате конкретните съвети на зодия Овен, за да намерите любов, благополучие, богатство, здраве и пр., както и за да опознаете по-добре самия себе си.

Какво обаче е означавало първоначално съзвездието Овен?

Внимание! Отговорът на този въпрос ще отвори вашия хороскоп по напълно неочаквани начини. Той може да ви отпрати на различно пътешествие от онова, което сте си представяли, когато просто сте си проверявали хороскопа за вашата зодия…

При изучаването на съзвездието Дева установихме, че според Библията именно Бог е създател на зодиакалните съзвездия. Те са поставени на небосклона като знаци за всички поколения по лицето на земята. Всяка глава от тази древна небесна история е предназначена за всички хора. Затова, дори и да не сте роден под знака на Овен, си струва да се запознаете как се разгръща зодиакалното повествование.

Съзвездието Овен на небосклона

Ето звездите, които формират съзвездието Овен. Случайно на тази снимка да виждате каквото и да било, наподобяващо овен с високо вдигната глава?

Съзвездието Овен в нощния небосклон

Дори и ако свържете звездите с линии, пак не може да се каже, че се получава някакво изображение на овен. Тогава откъде ранните астролози са измислили да наложат върху тези звезди образа на жив овен?

Съзвездието Овен със свързани помежду им звезди

Този знак обаче датира от памтивека. Ето как изглежда целият комплекс зодии от древноегипетския храм Дендера, който е на възраст повече от две хиляди години. В червено виждате оградено изображението на Овена.

Зодия Овен, изобразена в храма на египетския град Дендера

По-долу виждате някои традиционни изображения на зодия Овен, които се използват в зодиакални хороскопи от столетия насам.

Какво е значението на Овена?

Какво послание крие той за нас?

Астрологичното съзвездие Овен
Класическо изображение на зодия Овен

Оригиналното послание на Зодия Овен

При съзвездието Козирог видяхме как козата се налага да умре, за да може рибите да получат живот. Междувременно обаче връзките все още държат Рибите в плен. Независимо че е подсигурен животът, все още смъртта и разрухата продължават да имат известна власт. Ние преминаваме през най-различни трудности, стареем и един ден умираме! Ала при все това имаме реална надежда във възкресението на човешкото тяло. Предният крак на Овена се простира към връвта на Рибите и по този начин подсказва как ще се осъществи тази окончателна победа. При смъртта на козата (от Козирога) се е случило нещо удивително. Ето как се описва това в Библията:

6 И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че стоеше Агнец, като заклан, който имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духа, разпратени по цялата земя. 7 И той дойде и взе книгата от десницата на Седящия на престола. 8 И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесет и четиримата старейшини паднаха пред Агнеца, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите. 9 Те пееха нова песен, като казваха: „Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите ѝ; защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе,

10 и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те ще царуват на земята.“

11 Тогава видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества, и старейшините (и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди); 12 и казваха с висок глас: „Достоен е Агнецът, Който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение.“
13 И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което има в тях, чух да казват: „На Този, Който седи на престола, и на Агнеца да бъде благословение и почит, слава и господство до вечни векове.“
14 А четирите живи същества казаха: „Амин!“ И старейшините паднаха и се поклониха.

Откровение на Йоан 5:6-14

Овенът – живият Агнец!

Прекрасната вест, замислена още от зората на човешката история, категорично заявява, че макар и заклан, Агнецът отново се е върнал към живот. За какъв Агнец иде реч? Йоан Кръстител, връщайки се в мислите си към древната история за жетвата на Авраам, заявява следното по адрес на Исус:

На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него, и каза: „Ето Божия Агнец, Който поема греха на света!“

Йоан 1:29

Исус Христос възкръсва от мъртвите три дни след Своето разпятие. А още четиресет дни по-късно, след като се е явил многократно пред учениците Си, Той се възнася в небесата. И така, Агнецът е жив и е на небето – досущ както се подсказва от съзвездието Овен.

Малко по-нататък в същото видение апостол Йоан продължава:

След това видях голямо множество, което никой на можеше да изброи, от всеки народ и от всички племена и езици, стоящи пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, и викаха с висок глас: „Спасението е от нашия Бог, Който седи на престола, и от Агнеца!“

Откровение на Йоан 7:9-10

Именно това са множествата, които се символизират от съзвездието Риби. Те идват пред Агнеца. Сега вече връзките на разрухата и смъртта са окончателно разкъсани. Овенът е успял със своето копито да разреже нишката, обвързваща двете Риби. Сега вече те са получили в пълнота спасението и вечния живот.

Посланието на Овена в светите писания

Съществителното хороскоп произлиза от древногръцката дума ώρα („час“). Библията многократно споменава важни „часове“ в нашия живот. Вече по-рано разгледахме връзката между Дева и Риби. Другата съставна част на „хороскоп“ обаче е гръцката дума σκοπός („цел, върху която се фокусираш“). Именно от нея извличаме посланието на съзвездието Овен. Това понятие ни подтиква да се вглеждаме, да си задаваме въпроси, да фокусираме вниманието си. Съзвездието Овен изобразява вечния Божий Агнец и в този смисъл не ни говори за някакъв конкретен момент или период. По-скоро вниманието ни следва да бъде фокусирано върху личността на Агнеца.

3 Не правете нищо от съперничество или от тщеславие, но нека всеки със смиреномъдрие смята другия по-горен от себе си. 4 Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. 5 Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, 6 Който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, 7 но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; 8 и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. 9 Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име, 10 така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества 11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Филипяни 2:3-11

Овенът (Агнецът) не е ограничен от специфичен час. Той обаче преминава през различни периоди на прослава. Преди всичко останало ние го виждаме в самото естество на Бога. Още от зората на човешката история Той е възнамерявал да приеме тяло на човек и да даде живота си в откуп. Съзвездието Дева показва как се случва това спускане от небесата към земята, така че да приеме „образ на човек“, а впоследствие повествованието продължава с Козирог, където се онагледява Неговото послушание до смърт. Ала смъртта не е краят на историята. Тя не е способна да Го задържи и сега Овенът е възвисен до небесата – прославен и възцарен. Именно от тази позиция на върховна власт Той преминава към изпълнението и на последната единица от годишния зодиак, започваща с Телец. При положение че вече не е служител, Той се подготвя да се завърне като Съдия, за да отстрани изцяло Своя неприятел – досущ според посланието на Стрелец.

Вашият хороскоп Овен

Ето какво тълкувание може да извлечем с вас от зодията Овен:

Овен оповестява колко ярка е утринта след непрогледна нощ. Животът ви със сигурност ще включва мрачни моменти. Понякога може да ви идва да се откажете, да се предадете или да се задоволите с нещо по-незначително от онова, за което сте предназначен. За да намерите сили да устоите, ще трябва да погледнете отвъд конкретните обстоятелства, отвъд моментната ситуация, в която се намирате. Насочете поглед към вечността. Взрете се в Овена. Ако принадлежите на Овена, ще можете да разчитате на Него да ви отведе със себе си до най-високите места. Да, някога наистина може да сте били враг на Бога, но отношенията ви с Него са възстановени чрез саможертвата на Козирога. Колко повече пък сега ще можете да изграждате стабилна връзка с Него, след като сте приели живот от Овена! От вас се очаква единствено да ходите по Неговата тясна пътека – а тя най-напред се спуска надолу и едва после се издига нагоре. Същото ще важи и за вашия път. Как да продължите напред ли? Винаги се радвайте в живота на Овена! Отново ще го кажа: Радвайте се! Нека във всичките ви взаимоотношения да си личи вашата благост. Овенът е близо. Не се притеснявайте за нищо, а по-скоро във всяка обстановка чрез молитва и с благодарност представяйте исканията си пред лицето на Бога. Ето тогата Божият мир, който е непонятен за човешкия разум, ще опазва сърцето ви и съзнанието ви в обятията на Овена. И накрая, посвещавайте мислите си на нещата, които са истинни, благородни, правилни, чисти, красиви и достойни за възхита и прослава.

Завръщането на Агнеца

Така приключва втората голяма единица от зодиакалното повествование. Тя е посветена на благословенията, които са подготвени за всички хора, приели победата на Исус (Агнеца). Той ви предлага дара на живота. Бихте ли го приели?

Последната единица – от 9 до 12 глава в зодиакалната история – се фокусира върху онова, което се случва, когато се завърне Овенът според Своето обещание. Същите истини съзираме и в прословутото видение на апостол Йоан за Божия Агнец:

И казаха на планините и на скалите: „Паднете върху нас и ни скрийте от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнеца!“

Откровение на Йоан 6:16

Според древния зодиак тази истина се онагледява от Телеца. За да се ориентирате как започва цялото повествование на зодиака, прочетете посланието на Девата. А за да допълните познанията си относно личността на Овена, вижте тук:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *