Skip to content
Home » Телец в древния зодиак

Телец в древния зодиак

Изображението на Телеца е на суров и заканителен бик с могъщи рога. Според днешните хороскопи всеки човек, който е роден между 21 април и 21 май, е зодия Телец. При астрологичното тълкуване на нейното послание, ако сте роден между тези дати, тогава изпълнявате определени препоръки, за да откриете късмет, любов, здраве, както и за да опознаете по-добре самия себе си.

Ала откъде идва образът на този бик? И какво означава?

Внимание! Отговорът на този въпрос ще отвори вашия хороскоп по напълно неочаквани начини. Той може да ви отпрати на различно пътешествие от онова, което сте си представяли, когато просто сте си проверявали хороскопа за вашата зодия…

При древния зодиак Телецът е деветата от общо дванайсет астрологични съзвездия, които заедно формират една обща велика история. Изображенията от Дева до Стрелец формират астрологична единица, разказваща за великия Изкупител и Неговият конфликт срещу смъртния Му враг. На следващо място образите на зодиите от Козирог до Овен съставят втора астрологична единица, фокусирана върху делото на Изкупителя за нас. Сега съзвездието Телец поставя началото на последната астрологична единица, чието послание насочва нашето внимание върху завръщането на Изкупителя и окончателното консумиране на Неговата победа. В началото ѝ има Бик, а в края – Лъв. Тоест цялата единица е изпълнена с послание на власт и авторитет.

Според древния зодиак образът Телец е предназначен за всички хора по лицето на земята, понеже предсказва събития, които касаят всички ни. Затова дори и самият вие да не сте роден под знака на Телеца (в съвременния астрологичен смисъл), все пак древната астрологична история, въплътена в това изображение си струва да бъде проучена.

Съзвездието Телец в астрологията

Телец е съзвездие, което се формира от няколко звезди. Според изображението те всъщност съставляват бик с огромни рода. Вижте как изглеждат звездите, които го формират. Виждате ли тук изобщо нещо, което дори и смътно да наподобява бик с големи рога?

Звездите на Телец 

Ето изображение на сп. National Geographic, на което Телец е поставен заедно с всички останали съзвездия от зодиака. Сега виждате ли бика малко по-ясно?

Телец в карта на National Geographic

Проследете сега как звездите на Телеца са свързани с линии. От това става ли ви малко по-ясно, че това е рисунка на бик? Аз не виждам такъв образ. По-скоро ми прилича на гигантска буква „К“.

Съзвездието Телец, чиито звезди тук са свързани с линии

Въпреки това изображението на бика се възприема от поколения хора, откакто свят светува. На следващото изображение, заимствано от египетския храм Дендера, който е на повече от двайсет столетия, съзвездието Телец е оградено в червено.

Телец в зодиакалната карта от град Дендера

Също както и при предишните съзвездия, образът на какъвто и да е бик не се вижда естествено, ако се взираме в звездите на Телеца. Самото изображение не е присъщо на звездната карта. По-скоро представата за атакуващ бик се е зародила първа. Наложили са я върху небесната карта древните астролози. Но по каква причина? Какво е означавал този знак за древните хора?

Телецът бик

Астрологичният образ на зодия Телец показва бик с огромни рога, наведена напред глава, готов да се впусне в нападение. Сякаш бикът е изобразен в момент на интензивна ярост – готов да помете всичко и всекиго по пътя си, подготвен да скочи с рогата напред с бързина и безгранична сила.

Телец като астрологичен образ – като Плеядите са оградени в кръг

На горното изображение в червено са оградени Плеядите (Седемте сестри). Те се намират точно във врата на Телеца. Най-ранното споменаване на Плеядите е в древната книга Йов от Стария завет. Едноименният герой от книгата е живял около времето на Авраам – тоест преди около 4000 години. Ето какво четем там:

Той създава съзвездията – Мечката, Орион и Плеядите,и скритите пространства на юг.

Йов 9:9

Всички небесни звезди – включително и Плеядите, и останалите звезди на Телеца – са сътворени от Бога. Първоначално в зората на човешката история Той е дал Своята история на древните хора. Това е станало далеч преди всички останали форми на писмено откровение. В центъра на Неговия разказ е било предстоящото идване на Изкупителя Исус (обозначено чрез зодия Дева). Сега на свой ред знакът на Телеца продължава това повествование, но разширява неговия обхват. Роговете на изобразения Телец в съчетание с някои текстове от книгата Псалми са основно разковниче за разбирането на тази истина. Христос е дошъл от рода на Давид, а самата дума „Христос“ означава „Помазаникът“. Един от образите, с които древните текстове описват идещия Месия, е като „рог“.

Телецът и рогът

Там ще направя да изникне рог на Давид;приготвих светилник за помазаника Си.

Псалом 132:17


Но моя рог Ти ще въздигнеш като рог на дивия вол.Аз ще бъда помазан с прясно миро

Псалом 92:10

„Рогът“ е символ на властта и могъществото. Според псалмите Помазаникът (т.е. Христос) е наречен „рогът на Давид“. При първото си идване на земята преди 2000 години Той не е демонстрирал Своята власт, своя „рог“, понеже е дошъл като Служител. Ала замислете се само как ще изглеждат нещата при Второто идване на Месията.

1 Приближете се, народи, за да чуете,

и внимавайте, племена;

нека чуе земята и това, което я изпълва,

светът и всичко, което се произвежда от него.

2 Защото Господ негодува спрямо всички народи

и пламенно се гневи на всичките им множества;

обрекъл ги е на изтребление,

предал ги е на клане.

3 Също и убитите им ще бъдат разхвърляни

и вонята от труповете им ще се вдигне,

и планините ще се разтопят в кръвта им.

4 Цялото небесно множество ще се разложи

и небето ще се свие като свитък;

и цялото му множество ще падне,

както пада лист от лоза

и като паднал лист от смокиня.

5 Понеже мечът Ми се опияни в небесата,

затова, ето, ще слезе за съд върху Едом.

Да! Върху народа, които Аз обрекох на изтребление.

6 Мечът Господен е напоен с кръв,

затлъстя от тлъстина,

с кръвта на агнетата и яретата,

с тлъстините на овнешките бъбреци;

защото Господ има жертви във Восора

и голямо клане в Едемската земя.

7 Дивите волове ще слязат с тях

и телетата – с биковете;

земята им ще се напои с кръв

и пръстта им ще затлъстее с тлъстина.

8 Защото е ден на възмездие от Господа,

година на въздаяния за Сионова отплата.

Исая 34:1-8

Разпадането на звездите е точно това, което ще се случи според Исус като един от основните белези на Неговото завръщане. Пророк Исая (живял около 700 г. пр. Хр.) тук предсказва именно това събитие. Той описва часа, когато Христос ще се завърне, за да съди света в правда – тоест часа на идещия Съд. Той е изобразен на небосклона като Телеца, както е записано и в Книгата. Тогава Той ще дойде като Съдия. 

Посланието на Телеца в светите писания

Ето как пророческите писания обозначават „часа“ на Телеца:

И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Той каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и се поклонете на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.

Откровение на Йоан 14:6-7 

Съществителното хороскоп произлиза от древногръцката дума ώρα („час“). Според прочита на древния пророк часът ще дойде – и именно този час обозначава Телеца в древния астрологичен хороскоп.

Вашият хороскоп Телец според древния зодиак

Ето какво тълкувание може да извлечем с вас от зодията Телец:

Телецът ви подсказва, че скоро ще дойде краят на света. Това ще бъде съпроводено с грандиозни явления. Светлините на небето ще угаснат! Няма повече никакви планети да се въртят около никоя звезда. Затова най-добре използвайте настоящото време, докато светилата все още не са престанали да излъчват своята небесна светлина. Можете да започнете, като се замислите дали в характера ви има черти на скромност, понеже Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. С други думи, не може да има абсолютно никакво съчетание между Божията личност и човешката надменност. Когато настъпи онзи Час, всеки от нас ще има нужда от Божията милост. Едно от нещата, които ще имат значение за Него в онзи Час, е дали във вашето сърце има любов към Него. Откъде можете да разберете дали Го обичате? Според самия Него, ако Го обичате, ще спазвате заповедите Му – или най-малкото това ще означава, че знаете Неговите заповеди и се стараете да ги изпълнявате.

Друго нещо, на което Той държи изключително много, е дали ние, хората, се отнасяме с любов едни към други. Разбира се, че Неговата представа за любов доста се различава от нашата. Затова би било добре да се запознаете с онова, което самият Той казва за истинската любов. Неговият идеал за любовта ще ви помогне да изграждате стабилни взаимоотношения с околните както на работното място, така и у дома и с любимия ви човек. Тази любов не се фокусира толкова върху нещата, които чувствате, колкото с реалните действия, които я подплатяват. Бог казва, че любовта е търпелива, блага, не завижда, не се хвали, не се превъзнася. Ако полагате старания тези неща да се вписват в живота ви, това в огромна степен ще ви подготви за часа на Телеца. И накрая, една последна мисъл. Именно тази любов е способна да насочи погледа ви към „вечното евангелие“, което небесният вестител е прогласил за цялото човечество.

Историята на зодиака и посланието на Телец продължава

Зодия Телец изобразява предстоящия Съд. След нея идва Близнаци, която онагледява какво ще се случи с хората, които преминат през този Съд. А за да се запознаете с началото на астрологичната история, разгледайте Дева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *