Skip to content
Home » Рак в древния зодиак

Рак в древния зодиак

Зодията Рак обикновено се изобразява с едноименното безгръбначно животно. Според днешните хороскопи, ако сте родени между 22 юни и 22 юли, значи сте под знака на зодия Рак. По практиките на съвременното астрологично гледане въз основа на древния зодиак, човек се обръща към зодията си, очаквайки насоки как да намери любовта, доброто здраве, късмета, както и за да опознае самия себе си.

Какво обаче са си представяли древните хора, когато са разглеждали небесното изображение на Рака? Какво е означавало за тях?

Внимание! Отговорът на този въпрос ще отвори вашия хороскоп по напълно неочаквани начини. Той може да ви отпрати на различно пътешествие от онова, което сте си представяли, когато просто сте си проверявали хороскопа за вашата зодия…

Съзвездието Рак на небосклона

Ето една снимка на съзвездието Рак. Случайно да виждате каквото и да било, наподобяващо на рак, от тази фотография?

 Снимка на съзвездието. Виждате ли тук някакъв рак?

Ако свържем с линии тези звезди, отново ще ни е извънредно трудно „да видим“ на това място някакъв рак. По-скоро се вижда латинската буква „Y“, обърната наопаки.

Съзвездието Рак със свързани звезди

Ето една карта от National Geographic, на която съзвездието Рак е отбелязано в Северното полукълбо.

Зодиакална схема на National Geographic: Рак е ограден в червено

Откъде хората са достигнали до изображение на Рак? Трудно е да се отговори, но съзвездието датира от най-древни времена.

Също както при останалите съзвездия рисунката на Рака не може да се види в самото съзвездие. Тя не принадлежи естествено към това разположение на звездите. По-скоро представата за рака се е зародила първа. Едва по-късно ранните астролози са насложили изображението върху звездите, за да служи като знак за поколения напред.

Защо? Какво е било неговото значение за древните хора?

Съзвездието Рак в зодиака

Ето някои популярни астрални изображения на Рак:

Астрологично изображение на зодия Рак
Астрологично изображение на зодия Рак
Рисунка на омар, а не рак, със символа „69“

Изображението по-долу показва Рак от зодиакалната карта в храма Дендера в Египет, нарисувана преди повече от две хиляди години. Съзвездието е оградено в червено.

 Древноегипетски зодиак от храма Дендера, с оградена зодия Рак

Въпреки надписа „рак“ това изображение по-скоро прилича на бръмбар. Според египетски източници на повече от 4000 години Ракът е описан като бръмбар скарабей (Scarab) – свещеният символ на безсмъртието.

В древния Египет скарабеят е символизирал прераждането или новото раждане. Египтяните са го свързвали с божеството Хепри – изгряващото слънце, като са го изобразявали или като бръмбар, или като човек с глава на скарабей .

Древноегипетското божество Хепри, изобразено с човешко тяло и глава на бръмбар.[1] Заимствано от изображения в гробницата „New Kingdom“.

ракът в древната история

По-рано в зодия Дева видяхме, че според Библията съзвездията са сътворени от Бога. Те са ни дадени, за да насочват човечеството, докато Божието откровение не бъде дадено и в писмен вид. Тези знаци се предават още от Адам през поколения наред, за да са запознати с Божия план. Дева предсказва идването на Семето на Девицата: Исус Христос.

Съзвездието Рак продължава тази нишка. Дори и самият вие да не сте роден под знака на тази зодия в съвременния астрологичен смисъл, древната история, записана върху звездите на това изображение, си струва да се знае.

Първоначалното значение на Рака

Древните египтяни са живели доста по-близо до времето, когато е съставен първият зодиак. Затова разковничето за тълкуването на зодия Рак по-скоро се крие в изображението на скарабея, а не толкова в образа на рака според днешната астрология. Египтологът сър Уолъс Бъдж изтъква следното по отношение на Хепри и бръмбара скарабей от преданията на древен Египет.

Хепри е примитивно божество, което изразява онази материя, която съдържа в себе си семето на живота, готово да поникне в ново битие. В този смисъл той представлява мъртвото тяло, от което предстои да се възроди духовно тяло. Изобразява се под формата на човешко тяло с глава бръмбар. Именно това насекомо се е превърнало в негова емблема, понеже се предполага, че то се саморажда и самовъзпроизвежда.
(W. A. Budge, Egyptian Religion, p. 99)

бръмбарът скарабей: древен символ на възкресението

Скарабеят преминава през няколко етапа, преди най-сетне да се завърши неговата трансформация в зрял бръмбар. След излюпването си от яйце скарабеят приема формата на ларва. При израстването си ларвата живее в почвата и се храни с тор от бозайници, корени или разлагаща се плът.

Впоследствие ларвата се свива на пашкул като какавида. В това състояние всички дейности се прекратяват. Повече не приема никаква храна. Сетивата престават да работят. Всички житейски функции спират, а ларвата преминава в състояние на хибернация вътре в пашкула. Тук тя преживява метаморфоза, като тялото ѝ се разпада и приема съвсем различна форма. Когато настъпва подходящият миг, зрелият скарабей изпълзява от пашкула си. Формата на тялото му като бръмбар сега е напълно различна от червейчето ларва, което по-рано е можело само да пълзи в почвата. Зрелият бръмбар сега излита и енергично кръжи във въздуха, свободно на слънчева светлина.

Древните египтяни са почитали скарабея и са го възприемали като символ на обещаното възкресение.

Ракът… като бръмбар скарабей

Ракът обявява, че и нашият живот следва подобно развитие. Понастоящем ние живеем на земята и робуваме на страдания и мъки, подложени сме на мрак и съмнения, ограничения и поражения — подобно на ларви в пръстта. Вътре в себе си обаче всеки от нас носи зародиша, семето на една бъдеща слава.

Когато земният ни живот приключи със смърт и преминем в състояние, подобно на мумии, вътрешният човек у нас заспива, а тялото започва да очаква деня за възкресението, когато ще излезе отново от гроба. Ето това е древното значение на зодия Рак – възкресението на тялото, което ще се предизвика от зова на Изкупителя.

Ракът: възкресенският живот

Също както скарабеят излиза от състояние на хибернация, мъртвите на свой ред един ден ще събудят.

Тогава мнозина от спящите в пръстта на земята ще се събудят – едни за вечен живот, а други – за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят със светлината на простора, както и онези, които обръщат мнозина в правда – като звездите до вечни векове.

Даниил 12:2-3

Това ще се случи, когато Христос ни призове да следваме пътя на Неговото възкресение.

21 Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. 22 Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят. 23 Но всеки на своя ред: Христос – първият плод, после, при пришествието на Христос, тези, които са Негови. 24 Тогава ще бъде краят, когато Той ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила. 25 Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под краката Си. 26 И смъртта, най-последният враг, и тя ще бъде унищожена, 27 защото Бог „е покорил всичко под краката Му“. А когато казва, че всичко е вече покорено (очевидно с изключение на Този, Който Му е покорил всичко), 28 когато Му бъде покорено всичко, тогава и Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог всичко във всичко.

I Коринтяни 15:20-28

ракът: изображение на новото съществуване на възкресенското тяло

Също както зрелият скарабей получава напълно нова форма на съществуване, с характеристики и способности, за които ларвата по-рано не е можела и да си представи, по подобен начин нашето възкресенско тяло ще има напълно различна същност от настоящото ни тяло.

Нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител – Господ Исус Христос, Който ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, според действието на силата Си да покори и всичко на Себе Си.

Филипяни 3:20-21


35 Но някой ще каже: Как се възкресяват мъртвите? И с какво тяло ще дойдат? 36 Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. 37 И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще поникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго; 38 но Бог му дава тяло, каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло. 39 Всяка плът не е еднаква; една е плътта на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите. 40 Има и небесни тела, и земни тела; друга е обаче славата на небесните, а друга на земните. 41 Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на луната и друг е блясъкът на звездите; а и звезда от звезда се различава по блясък. 42 Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление; 43 сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила; 44 сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. 45 Така е и писано: „Първият човек Адам стана жива душа“, а последният Адам стана животворящ дух. 46 Обаче не е първо духовното, а одушевеното и после духовното. 47 Първият човек е от земята – от пръст; вторият човек е от небето. 48 Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните. 49 И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния.

I Коринтяни 15:35-49

Метаморфозата на Рака: при Неговото завръщане

Всичко това ще се случи при Неговото завръщане.

А не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господнето слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа. И така, насърчавайте се един друг с тези думи.

I Солунци 4:13-18

Зодия Рак според Светото писание

Думата хороскоп произлиза от древногръцката дума ώρα („час“) и говори за отбелязване (σκοπός) на специален час, специално време. Исус посочва, че часът на Рака ще бъде по следния начин:

Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам, но иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят. Защото както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си.

Йоан 5:24-26

Съществува конкретен час, когато Творецът на вселената ще заговори отново. Всички, които чуят гласа Му, тогава ще се изправят и ще излязат от своите гробове. Ракът е символ на този идещ час за възкресение. Той е заложен от древни времена в звездната подредба, за да помним всичко това.

Вашият хороскоп Рак според древния зодиак

С вас можем да приложим хороскопа на зодия Рак по следния начин:

Ракът ви казва постоянно да гледате напред към приближаващия час на вашето възкресение. Някои хора твърдят, че възкресение няма да съществува. Но не се подвеждайте. Ако живеете само за да ядете и да пиете, и да се забавлявате, това е заблуда. Дори и да придобиете целия свят и да запълните дните си с любовници, наслади и удоволствия, какъв ще е смисълът от всичко това, ако се окаже, че сте пропилели живота си? Затова бдете непоколебимо. Нека нищо да не ви изважда от равновесие. Насочете поглед не към видимото, а към невидимото – защото видимите неща са само временни, а във вечността продължават само нещата, които не се виждат.

В невидимия свят има едно огромно множество хора, които сега са заспали, но всеки един миг очакват Гласа, който ще ги призове да се събудят. Отхвърлете всичко, което ви пречи да си представяте невидимото. Отречете се и от греха, който толкова лесно оплита. А след това се впуснете с пълни сили в маратона пред вас, като следите с поглед живия Агнец – този, който стои и в началото, и в края на нашата вяра. Заради радостта, която го очакваше, Той е издържал екзекуция на кръст, преглъщайки униженията от нея, и сега е седнал като цар от дясната страна на Божия престол. Замислете се какво противоречие от страна на грешниците е преживял Той – и нека тази мисъл да ви помогне да не се омърлушвате и обезсърчавате.

Историята на зодиака и посланието на Рака продължава

Знакът на зодия Рак първоначално не е бил замислен да ви дава напътствия за здраве, любовни отношения или житейски успехи. Вместо това Ракът е говорел от небосклона, че в деня на всеобщото възкресение Изкупителят ще завърши своето дело.

Ако искате да проследите древната зодиакална история от самото ѝ начало, се върнете към Дева. А завършекът ѝ е със зодия Лъв. За да се запознаете по-подробно с изображението на Рака, проследете следния линк:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *