Skip to content
Home » Близнаци в древния зодиак

Близнаци в древния зодиак

Ако сте роден между 22 май и 21 юни, значи според съвременния зодиак вие сте роден под знака на Близнаците. Според зодиака тук са изобразени две личности, които обикновено (но невинаги) са мъже близнаци. При съвременните методи за тълкуване на астрологичните послания, човек следва да се съобразява с препоръките на зодията си, за да открие любов, късмет, здраве, както и за да опознае себе си.

Съзвездието Близнаци на небосклона

По какъв начин обаче са разбирали този знак древните хора? Какво е означавал за тях?

Внимание! Отговорът на този въпрос ще отвори вашия хороскоп по напълно неочаквани начини. Той може да ви отпрати на различно пътешествие от онова, което сте си представяли, когато просто сте си проверявали хороскопа за вашата зодия…

Ето една снимка на съзвездието, което формира Близнаци. Случайно да виждате каквото и да било, наподобяващо на близнаци от тази фотография?

Снимка на съзвездието. Виждате ли тук някакви близнаци?

Ако свържем с линии тези звезди, отново ще ни е извънредно трудно „да видим“ каквито и да било близнаци тук. Може да доловим две човешки фигури, но защо пък да са точно „близнаци“? Откъде идва това?

Съзвездието Близнаци със свързани звезди

Ето една карта от National Geographic, на която съзвездието Близнаци е отбелязано в Северното полукълбо.

Зодиакална схема на National Geographic: Близнаци е ограден в червено

Дори и когато звездите бъдат очертани с линии, отново е трудно да видим изображения на двама близнаци. Наименованието на това съзвездие обаче датира от най-древни времена.

Древните Кастор и Полукс

В Новия завет виждаме един случай, когато апостол Павел е качен на кораб и плава към Рим. По някое време разказвачът отбелязва следното:

„След три месеца отплавахме с един александрийски кораб, който беше презимувал на острова и който имаше за знак близнаците Кастор и Плукс.“

Деяния 28:11

Кастор и Полукс са традиционните имена на двамата близнаци в това съзвездие. От този текст научаваме, че обожествяването на тези две фигури е било известно преди 2000 години.

Също както и при другите съзвездия до този момент, образът на двама близнаци не може да се извлече очевидно от самото съзвездие. Това изображение не идва от звездите. По-скоро то е било наложено върху тях доста по-рано. Идеята би следвало да е дошла от някъде другаде, а едва впоследствие при астрологията е било поставено върху това съзвездие. Обаче какво е било първоначалното му значение?

Съзвездието Близнаци в зодиака

Изображението по-долу показва Близнаци от зодиакалната карта в храма Дендера в Египет. Съзвездието е оградено в червено. Можете да ги разгледате и в другата рисунка. 

Древноегипетски зодиак от храма Дендера, с оградена зодия Близнаци

Според древния зодиак в египетския град Дендера единият от близнаците е жена. Вместо двама мъже на това изображение се вижда двойка от мъж и жена близнаци.

Ето и някои популярни астрологични изображения на зодия Близнаци:

Астрологично изображение Близнаци – винаги двойка, но понякога все още са мъж/жена

Защо още от древни времена зодия Близнаци се възприема като двойка мъж/жена, а не като двама мъже близнаци?

Близнаци в древната история

По-рано в зодия Дева видяхме, че според Библията съзвездията са сътворени от Бога. Те са ни дадени като знаци от една цялостна история, а предназначението им е да насочват човечеството, докато Божието откровение не бъде дадено и в писмен вид. Ето защо тези знаци са били предавани още от времето на Адам и неговите синове на собствените им деца – и така поколения наред, за да са запознати с Божия план. Дева предсказва идването на Семето на Девицата: Исус Христос.

Съзвездието Близнаци продължава тази нишка. Дори и самият вие да не сте роден под знака на тази зодия в съвременния астрологичен смисъл, древната история, записана върху звездите на това изображение, си струва да се знае.

Първоначалното значение на Близнаци

Оригиналното значение на зодия Близнаци можем да опознаем, когато разгледаме имената на самите звезди, които го съставляват. Тези наименования са изкривени от гръцките и римските езически митове, които днес се приписват на тази зодия.

Средновековните арабски астролози са давали наименования на съзвездията, наследени от най-древни времена. Звездата „Кастор“ на арабски език се нарича Ал-рас ал-таум ал мукадим, или „Главата на предния близнак“. Една от най-важните звезди на Кастор е т.нар. Теят Постериор, което означава „задно стъпало“ – тоест ходилото на Кастор. Понякога също така се нарича Калкс, което означава „петата“. Друга важна звезда има традиционно име Мебсута, което произлиза от древноарабската дума Мабсута, тоест „протегната лапа“. Според арабските предания Мабсута представлява лъвска лапа.

Полукс от своя страна е познат като „Главата на втория близнак“ в превод от арабското Ал-рас ал-тауам ал-муахтар. Значението не касае двама, които са родени едновременно, а по-скоро двама, които са станали завършени или съединени. Абсолютно същата дума се използва в Тората за начина, по който трябва да бъдат скачени две дъски от Ковчега на завета:

Да бъдат скачени отдолу, а отгоре да бъдат свързани посредством едно колелце; така да бъде за двете дъски; те нека бъдат за двата ъгъла.

Изход 26:24

Също както дъските в корпуса на Ковчега на завета са скачени помежду си, двамата Близнаци са съединени заедно не чрез раждане, а чрез вторична връзка. След като Кастор е идентифициран с „петата“ (Скорпион) и с „лъвската лапа“ (Лъв), които са пророчества за Исус Христос, следователно Кастор е астрологична картина за Исус Христос и неговото завръщане.

Но кой е скаченият с него?

В Писанието се дават два образа, които разясняват значението на Близнаци като (1) съединени братя и (2) двойка мъж-жена.

Близнаци – първороден и осиновен

В евангелията се пояснява, че Исус Христос е:

Образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. 

Колосяни 1:15

Думата „първороден“ означава, че впоследствие ще има и други. Това е потвърдено.

Които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя.

Римляни 8:29

Тази картина ни връща към Сътворението на света. Когато Бог създава Адам и Ева:

Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

Битие 1:27

Адам и Ева са сътворени със същностно духовно сходство със самия Бог, тоест точно по Неговия образ. Ето защо на друго място Адам е наречени „син“ на Бога“:

Адам – [син] на Бога.

Лука 3:23,38

Когато Адам и Ева проявяват непокорство пред Бога, тази прилика се оказва увредена до такава степен, че синовната връзка се прекъсва. Но когато Исус Христос идва като „първороден“ син (вж. тук какво означава „син“), този образ се възстановява. И сега посредством Исус Христос…

На онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.

Йоан 1:12-13

Дарът, който ни се предлага тук, е да станем „деца на Бога“. Никой от нас не се ражда като дете на Бога, но има възможност да стане такъв чрез Исус, понеже в самия Него ние биваме осиновени и ставаме Божии синове и дъщери.

Когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението.

Галатяни 4:4-5

Ето това е зодиакалният прочит на Везни. Чрез личността на Исус Христос ние биваме осиновени като деца на Бога. Единственият начин това да стане е посредством дара на Исус Христос, първородният Син на Бога.

При своето завръщане Исус Христос ще управлява като Цар. Библията завършва със следния образ на по-младия осиновен брат:

Нощ няма да има вече; и няма да имат нужда от осветяване от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.

Откровение на Йоан 22:5

Това е едно от последните изречения в Библията. В него се описва крайното изпълнение на всичко. Текстът предвижда как осиновените близнаци ще управляват заедно със своя първороден Брат. Ето това е картината, представена пред погледа на древните хора преди толкова хилядолетия, така че те да може още оттогава да знаят чрез изображението Близнаци, че първородният Брат ще царува на небесата заедно с осиновените си събратя.

Близнаци – мъжът и жената съединени

Освен това Библията изобразява брачен съюз между мъж и жена, като по този начин онагледява връзката между Христос и онези, които му принадлежат. Подробностите за сътворението на Ева и бракът с Адам през петъчния ден от седмицата на Сътворението целенасочено са замислени като предварително представяне на този съюз с Месията. Освен това същата връзка е изобразена и в любовната история между Рут и Вооз. А новозаветните евангелия на свой ред завършват с друга сватбена илюстрация: между Агнеца (Овен) и Неговата невяста.

Нека се радваме и се веселим и нека отдадем на Него слава; защото дойде сватбата на Агнеца и Неговата жена се е приготвила.

Откровение на Йоан 19:7

Тази покана се отправя в заключителната глава на Библията и насочва погледа ни към космическия брачен съюз между Агнеца и Неговата невяста:

Духът и невестата казват: Ела. И който чуе, нека каже: Ела. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.

Откровение на Йоан 22:17

Водолеят ще се жени и ни кани да бъдем Негова невяста. Ето това се предсказва преди толкова много време с изображението Близнаци: космическият съюз между Агнеца и Неговата жена.

Вашият хороскоп Близнаци според древния зодиак

Думата хороскоп произлиза от древногръцката дума ώρα („час“) и говори за отбелязване (σκοπός) на свещени времена. Часът на Близнаците е посочен от Исус в неговата история за празничния банкет:

1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. 2 А от тях пет бяха неразумни и пет – разумни. 3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха елей със себе си. 4 А разумните заедно със светилниците си взеха и елей в съдовете си. 5 И докато се бавеше младоженецът, дрямка обхвана всички и заспаха.

6 А посреднощ се нададе вик: „Ето, младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете!“

7 Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си. 8 А неразумните казаха на разумните: „Дайте ни от вашия елей, защото нашите светилници угасват.“

9 А разумните отговориха: „Да не би да не стигне и за нас, и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.“

10 А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. 11 После дойдоха и другите девици и казаха: „Господарю! Господарю! Отвори ни.“

12 А той отговори: „Истина ви казвам: Не ви познавам.“

13 И така, бдете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който Човешкият Син ще дойде.

Матей 25:1-13

И в часа на вечерята изпрати слугата си да каже на поканените: „Елате, понеже всичко вече е готово.“

Лука 14:17

Изображението Близнаци говори за два различни часа. Исус казва, че има определен, но неразкрит пред нас час, когато ще се състои Венчалната трапеза. Мнозина обаче ще го пропуснат. Това е значението на притчата за десетте девици. Някои хора не са подготвени за определения час и затова ще го пропуснат. Ала часът все още не е настъпил, а поканите за венчалния банкет все още се разпращат до всички хора. Понастоящем живеем именно в такова време. От нас просто се очаква да дойдем, понеже всяка необходима подготовка за угощението вече е извършена от Него.

Ние с вас можем да приложим хороскопа на Близнаци за себе си по следния начин:

Зодия Близнаци показва, че поканата за най-важното житейско взаимоотношение все още е отворена за вас. Това е лична покана за единственото взаимоотношение, което според звездите е по-съществено от всички останали човешки стремления: да бъдете осиновени в глобалното царско семейство и да участвате в небесната венчавка. Този вид наследство никога няма да повехне, да се увреди или да изчезне. Небесният жених обаче няма да чака до безкрайност. Затова с изострено и напълно трезво внимание възложете надеждите си върху благодатта да бъдете приети, когато Младоженецът се разкрие при своето пришествие. Като покорно дете на своя небесен Баща, сложете край на всички зли пороци, с които досега сте живеели в неведение за всичко това. След като Бог представя себе си като Баща, който ще отсъди безпристрастно всекиму своето си, живейте със страхопочитание дните си тук като пришълци и чужденци. Освободете се от всички видове пороци като злоба, измама, двуличие, завист, клеветничество. Вашата красота е добре да се дължи не на външни украси като например сложни и скъпи прически, изящни бижута или изискани дрехи. По-скоро тя следва да произтича отвътре, от неувяхващата прелест на кроткия и благ дух. Ето това действително ще зарадва идещия Младоженец. И най-сетне, отнасяйте се със състрадание, обич и смирение към хората около вас. Именно начинът, по който третирате ближния си, показва дали действително сте се подготвили за вечната си участ – понеже хората около вас също са поканени да приемат царско осиновяване и място на трапезата.

Историята на зодиака и посланието на Близнаци продължава

Изображението Близнаци не е било замислено да ви дава напътствия за здраве, любовни отношения или житейски успехи. По-скоро тази звездна конфигурация е поставена на небето преди хиляди години, за да насочва вниманието ни към идещия Изкупител, който ще изпълни докрай своята спасителна мисия. Зодия Близнаци говори за осиновяването ни в семейството на нашия първороден Брат и за предстоящата небесна венчавка.

Ако искате да проследите древната зодиакална история от самото ѝ начало, се върнете към Дева. А оттук нататък повествованието продължава със зодия Рак. За да вникнете по-дълбоко в посланието на Близнаци, вижте следните линкове:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *