Skip to content
Home » Лъв в древния зодиак

Лъв в древния зодиак

Според съвременния зодиак, ако сте роден между 24 юли и 23 август, значи сте роден под зодия Лъв. При съвременните методи за тълкуване на астрологичните послания, човек следва да се съобразява с препоръките на зодията си, за да открие любов, късмет, здраве, както и за да опознае себе си.

По какъв начин обаче са разбирали Лъва древните хора? Какво е означавал за тях?

Внимание! Отговорът на този въпрос ще отвори вашия хороскоп по напълно неочаквани начини. Той може да ви отпрати на различно пътешествие от онова, което сте си представяли, когато просто сте си проверявали хороскопа за вашата зодия…

Съзвездието Лъв на небосклона

Ето една снимка на съзвездието, което формира Лъв. Случайно да виждате каквото и да било, наподобяващо на животното лъв от тази фотография?

 Снимка на съзвездието Лъв. Виждате ли тук някакъв лъв?

Ако свържем с линии тези звезди, отново ще ни е извънредно трудно „да видим“ какъвто и да е лъв на това място.

Съзвездието Лъв със свързани звезди

Тук виждате плакат на National Geographic, който изобразява как съзвездието се вижда от Северното полукълбо.

 Зодията Лъв, оградена в червено на плакат от National Geographic

Как така хората виждат точно лъв на това изображение? Зодиакалният знак обаче Лъв произхожда от най-древни времена.

Също както и при останалите зодиакални образи, съзвездието Лъв не може да се извлече от конкретната подредба на тези звезди. По-скоро представата за лъва се е зародила първа и е дошла от другаде, а не от звездите. Първите астролози впоследствие са я насложили върху звездното небе като знак за поколенията.

По каква причина?

Какво е означавало това изображение за тях?

Съзвездието Лъв

Ето някои популярни изображения на зодия Лъв.

Съзвездието Лъв
Готовият за скок лъв  

Ето как изглеждат зодиакалните знаци в египетския храм Дендера, който е на повече от 2000 години. Съзвездието Лъв е оградено в червен овал.

 Египетският зодиак от Дендера: в червено е ограден Лъв

Лъвът в древната история

По-рано в зодия Дева видяхме, че според Библията съзвездията са сътворени от Бога. Те са ни дадени, за да насочват човечеството, докато Божието откровение не бъде дадено и в писмен вид. Тези знаци се предават още от Адам през поколения наред, за да са запознати с Божия план.

Разказът приключва с образа на Лъва. Дори и самият вие да не сте роден под знака на Лъва в съвременния астрологичен смисъл, древната история, записана върху звездите на това изображение, си струва да се знае.

Първоначалното значение на Лъва

В Стария завет древният патриарх Яков изрича следното предсказание за еврейското племе Юда:

Млад лъв е Юда; от плячка, сине мой, си се въздигнал; легнал е и се е разпрострял като лъв и като лъвица; кой ще го предизвика? Няма да се отнеме скиптър от Юда, нито управителен жезъл отсред краката му, докато дойде Сило. И на него ще се покоряват племената.

Битие 49:9-10

Според Яков един ден ще се издигне управник, когото той възприема като лъв. Неговото управление ще бъде „над народите“, а произходът му ще бъде от племето на Юда. Именно от този род произлиза векове по-късно и самият Исус, който е наречен и Христос. При първото си идване обаче Той не взема в ръката си скиптъра на управник според това предсказание. Това ще се случи по-късно – при Неговото второ идване. Тогава Исус ще дойде като лъв, за да поеме управлението над света. Ето това е посланието на зодията Лъв още от най-древни времена.

Лъвът победител

С поглед отправен напред към второто Му идване, библейските текстове описват този Лъв като единствения, който е достоен да разгърне свещените скрижали.

И видях в десницата на Седящия на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата. Видях също, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: „Кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите ѝ?“ И никой – нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да разгъне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата, нито да я гледа. Но един от старейшините ми каза: „Недей да плачеш: ето, лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, победи, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата.“

Откровение на Йоан 5:1-5

Лъвът постига победа над своя смъртен враг още с първото си идване на земята. Затова именно Той заслужава да разчупи печатите, които отприщват последните събития. Виждаме това в древния зодиак. На изображението по-долу Лъвът е настъпил победоносно своя неприятел змията Хидра.

Лъвът стъпква змията на това изображение в египетския храм Дендера
Лъвът се впуска срещу Хидра на това изображение от Средновековието
Схема на съзвездията. Лъвът се готви да смаже главата на Змията

Съзвездието Лъв в зодиакалната история

Борбата на Лъва срещу Змията е не просто за надмощие, а за нещо доста по-важно: за правото да управлява. Древните библейски текстове разказват за властта на Лъва по следния начин:

1 И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха преминали; и море нямаше вече. 2 Видях и святия град, новия Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. 3 И чух силен глас от престола, който казваше: „Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. 4 Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина.“ 5 И Седящият на престола каза: „Ето, подновявам всичко. Каза: Напиши, защото тези думи са верни и истинни. 6 И ми каза: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. 7 Който побеждава, ще наследи тези неща; Аз ще му бъда Бог и той ще Ми бъде син.“ […]

22 А храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнецът. 23 И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнецът. 24 И народите ще ходят в неговата светлина и земните царе ще принасят в него своята слава. 25 Портите му няма да се затварят денем (а нощ няма да има там); 26 и народите ще принасят в него слава и почест. 27 И в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнеца.

Откровение на Йоан 21:1-7; 21:22-27

Според това видение виждаме изпълнението и крайната цел на зодиака. Тук виждаме невястата и Младоженеца – тоест Бог и неговите деца, изобразени в двойната картина в зодия Близнаци. Виждаме водните потоци, които са обещани в зодия Водолей. Старият ред на смъртта, изобразен от връзките на зодия Риби, вече не съществува. На негово място се е издигнал Божият Агнец, онагледен от зодия Овен, а възкресените хора, които тук са представени чрез зодия Рак, управляват заедно с Него. Двете блюда на зодия Везни сега са уравновесени, понеже според библейския текст „там няма да има нищо нечисто“. Виждаме царете на всички народи, които тук са преклонили глава пред Царя на царете, Месията, чиято мисия започва със семето на Девата и продължава до самия край, когато Той ще се разкрие като управляващ Лъв.

Пленниците на зодиакалната история

Остава обаче един въпрос. Защо Лъвът просто не е унищожил змията Сатана още в самото начало? Защо се е наложило да се преминава през всички тези зодиакални етапи? Когато Исус се изправя пред смъртния си враг Скорпион, Той отбелязва един конкретен час:

Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.

Йоан 12:31

Князът на този свят Сатана използва нас, хората, като човешки щит. Когато са застрашени от могъща военна сила, много терористи просто се укриват зад щит от живи хора. Това създава трудности за органите на реда, понеже в стремежа си да се разправят с терориста, те рискуват цивилни жертви. С подмамването на Адам и Ева да се отдадат на изкушението Сатана цели именно това: да си изгради около себе си човешки щит. Той е наясно, че Създателят е безкрайно справедлив и че ако реши да накаже греха там и тогава, ще се наложи това въздаяние да бъде върху всички грехове. Тоест ако Бог посегне на Сатана в този момент, тогава самият Сатана (чието име в превод означава „Обвинителят“) просто ще прехвърли вината и върху нас, настоявайки ние, хората, да понесем абсолютно същата участ.

С други думи, нашето непослушание пред Божията заповед ни поставя под юридическия контрол на Сатана. Ако Бог унищожи него, това автоматично ще наложи да бъдем унищожени и ние, понеже сме попаднали под непокорството на Сатана.

Нуждата от избавление преди идещия съд

Ето защо е необходимо да се избавим от връзките си със Сатана, така че неговото осъждение да не се стовари и върху нас. Нуждаем се да бъдем откупени. Ето как евангелията поясняват тази истина:

И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството; между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били чеда на гнева, както и другите.

Ефесяни 2:1-3

нашият откуп е заплатен

При своята жертва, изобразена със зодия Козирог, Исус поема върху себе си изсипващото се наказание. Той заплаща откупа, за да може ние да получим пълна свобода.

Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени) и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус; за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой.

Ефесяни 2:4-9

Бог никога не е искал хората да попадат под осъждението на Ада. Това място е приготвено за Сатана. Ала ако осъжда дявола за неговия бунт, тогава Бог се налага да стори същото и за онези, които не са били изкупени.

Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: „Идете си от Мене, вие, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели.“

Матей 25:41

Имаме изходен път

Именно по тази причина се е наложило Исус да отиде на кръста и там да спечели победата. Той ни освобождава от юридическата власт на Сатана. Сега вече Той може да порази Сатана, без да се налага едновременно с това да унищожи и нас. От нас обаче зависи дали ще пожелаем да излезем от сферата на влияние на Сатана. Лъвът засега въздържа лапата си от удар срещу змията, така че възможно повече хора да може да се измъкнат от идещото осъждение.

Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние.

II Петър 3:9

Ето защо днес все още не сме станали свидетели на окончателния удар срещу Сатана, който е изобразен в зодия Sagittarius, и все още очакваме Последния съд, за който ни говори зодия Телец. Свещените писания обаче ни предупреждават:

А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а небесните тела нажежени ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.

I Петър 3:10

Зодия Лъв според Светото писание

Думата хороскоп произлиза от древногръцката дума ώρα („час“) и говори за отбелязване (σκοπός) на специален час, специално време. Писанието отбелязва часа на Лъва по следния начин:

Това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме.

Римляни 13:11

Тук се обявява, че ние сме като хора, които са заспали в горяща сграда. Спешно трябва да се пробудим! Сега е часът да се осъзнаем, понеже Лъвът вече наближава. Съвсем скоро Той ще удари и ще унищожи Сатана заедно с всички негови подчинени същества. 

Вашият хороскоп Лъв според древния зодиак

С вас можем да приложим хороскопа на зодия Лъв по следния начин:

Лъвът ви казва: Да, има присмиватели, които ще се подиграват и ще следват своите собствени похотливи желания. Те многократно ще питат: „Къде е обещаното Му пришествие? Откакто са измрели нашите предци, всичко си върви според както е вървяло още от зората на Сътворението.“ Ала те съвсем съзнателно забравят, че Бог ще отсъди правдиво и после всичко в този свят ще бъде унищожено. И щом като всичко ще бъде унищожено, тогава какви би следвало да бъдете вие? От вас се очаква да водите свят и благочестив живот, както и да очаквате Божия ден и да ускорявате настъпването му. Самият ден ще доведе до унищожаването на небесата чрез огън, така че дори елементите ще се разпаднат от високата температура. Ала според Неговото обещание вие трябва да очаквате новото небе и новата земя, където ще обитава пълна правда. Затова, щом като очаквате всичко това, положете всяко старание да водите безукорен живот и да се намерите в мир с Него. Не забравяйте, че търпението на нашия Господ е за ваше добро – за да може и вие, и хората около вас да достигнете до спасението. И след като сте получили предупреждение, живейте нащрек, за да не се окажете подведени под греха на беззаконието и да се озовете извън позицията на сигурността.

Ако искате да проследите древната зодиакална история от самото ѝ начало, се върнете към Дева. За да се запознаете по-подробно с посланието на Лъва, проследете следния линк:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *