Skip to content
Home » 10 божи заповеди

10 божи заповеди

Какво представляват Десетте Божи заповеди? Какво ни учат те?

Мойсей е авторът на първите пет книги в Библията, които описват зараждането на израилеваата нация преди хиляди години. Мисията на Мойсей е да избави израиляните (или… Read More »Какво представляват Десетте Божи заповеди? Какво ни учат те?