Skip to content
Home » Зодиакът в град Есна и свинксът, който отбелязва началото на зодиака

Зодиакът в град Есна и свинксът, който отбелязва началото на зодиака

Зодиакът е кръгова проекция на небесни съзвездия. По какъв начин може човек да намери началото на един кръг? За отговор на този въпрос се обръщаме към египетския храм в град Есна, недалеч от Луксор, където зодиакът е изобразен линейно. Зодиакът в Есна ни показва как и къде древните хора са възприемали началото и края на зодиакалната история. По-долу на зодиака в град Есна са представени съзвездията, подредени според тяхната последователност от първата до дванайсетата зодия съответно на долното и на горното ниво.

Линеен зодиак, изобразен на портата на храма в град Есна. Зодиакалните съзвездия са оградени в червено. Сфинксът (който е ограден в зелено) оглавява цялата процесия. В началото е зодия Дева, а в края е зодия Лъв.

Сфинксът оглавява процесията на зодиакалните съзвездия. Думата сфинкс означава „свързвам“ и представлява женска глава върху лъвско тяло. Веднага след сфинкса идва Дева – първото съзвездие от зодиакалната история. Оттук насетне останалите зодиакални съзвездия следват след Дева в стандартния ред, завършвайки с последното съзвездие в горния ляв ъгъл – Лъв. Зодиакът в град Есна ясно показва къде започва (от Дева) и къде завършва (до Лъв) цялата зодиакална история.

Изобилие от сфинксове – същества с женски глави и лъвски тела. Именно сфинксът е разположен в началото и края на зодиака

Древната зодиакална история следва да се чете, като се започне от Дева и се завърши с Лъв.